Fotografi av Rowena Sarinas Bladh

Rowena Sarinas Bladh

Administratör

Presentation

Arbetsuppgifter 

 • Hantering av leverantörsfakturor för IBL-gem och PeDi
 • Kundfakturering/rekvisitioner/projektuppföljning för IBL-gem och PeDi
 • Anläggningar samt stöldbegärligt register, inventering
 • Bokslutsarbete
 • Corporate Eurocard – utlandsbetalningar
 • Representationsfrågor
 • Inköpshandläggare för IBL – svarar på frågor om inköp, upphandling och avtal

Uppdrag

 • Inköpshandläggare för IBL
 • Fackligt förtroendevald som STs arbetsplatsombud på IBL sedan 2005
 • Ordinarie ledamot i Fackförbundet STs sektionsstyrelse
 • Fackförbundet STs sektionskassör
 •  LSG-representant för Fackförbundet ST

Internt nätverk

 • Inköpshandläggare inom LiU
 

Ekonomifunktionen inom IBL