Fotografi av Jonna Torstensson

Jonna Torstensson

Ekonom

Arbetsuppgifter 

Ekonom mot avdelningarna Psykologi och Handikappvetenskap samt IHV

Ansvarig ekonom för institutionens EU-projekt

Ekonomisk redovisning till finansiärer 

Ersättare för inköps- och upphandlingsfrågor

Bokslut

Ekonomifunktionen vid IBL