Fotografi av Kajsa Grindendahl

Kajsa Grindendahl

Administratör

Arbetsuppgifter

  • Hantering av leverantörsfakturor för avdelningarna PVL och APS
  • Kundfakturering/rekvisitioner/transfereringar/utlandsfakturor för avdelningarna PVL och APS
  • Ekonomiadministration för Didacticum; t ex. kund/leverantörsfakturor, avstämningar, bokslut mm.
  • Avtalshantering externa motparter
  • Avtalshantering externa doktorander
  • Sedvanligt ekonomiarbete såsom löpande bokföring, bokslutsarbete mm.

 

Ekonomifunktionen vid IBL