Juridik – så mycket mer än regelkunskap

Främst är det de juridiska resonemangen samt grunden för dessa som står i fokus när ämnet studeras.

Jag undervisar grundläggande kurser i affärsrätt, både som fristående kurs och som programkurs på civilekonomprogrammen, affärsjuridiska programmen och civilingenjörs- samt högskoleingenjörsprogrammen. 

Jag är även lärarrepresentant på civilekonomprogrammens programråd.

Utbildning

Publikationer

Organisation