Civilekonom, 240 hp

Civilekonom programbild tre studenter

Det behövs människor som förstår hur företag och organisationer fungerar. Som kan leda, organisera och utveckla – men också hushålla med begränsade resurser. Allt detta får du lära dig som civilekonom.

Civilekonom, 240 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Civilekonomprogrammet passar dig som har höga ambitioner och vill ha en yrkesexamen med många karriärmöjligheter. Du får även en internationellt gångbar examen som på engelska benämns Master of Science in Business and Economics.

Programmets upplägg

De två första åren läser du kurser i företagsekonomi, nationalekonomi, affärsrätt och statistik. Det tredje året väljer du mellan national- eller företagsekonomi. Under detta år läser två tredjedelar av studenterna en utlandstermin hos något av alla våra välrenommerade partneruniversitet. Du kan även ta ut en kandidatexamen efter tre år. Under utbildningens fjärde år specialiserar du dig ytterligare med kurser på avancerad nivå. Inom företagsekonomi väljer du mellan ekonomistyrning, företagsstrategi och marknadsföring, innovation, entreprenörskap, redovisning eller finansiell ekonomi. I nationalekonomi fördjupar du dig i finansiell ekonomi eller ekonomisk analys. Alla inriktningar är nära knutna till universitetets forskningsmiljöer.

Integration och praktik

Vi har en väl genomtänkt programidé med kurser som är unika för programmet och som på ett pedagogiskt sätt integrerar och varvar de olika ämnena. Undervisningen utgår från problemlösning – du kommer bland annat att arbeta med praktikfall från näringslivet och i börsrummet för att du ska vara väl förberedd för kommande arbetsliv. Våra studenter är världsmästare i caselösning samt blev svenska mästare i företagsvärdering och i SM i ekonomi. Genom arbetsmarknadsdagar, ekonomföreningen ELIN, gästföreläsningar, praktik och sociala aktiviteter får du dessutom möjlighet att knyta kontakter med framtida arbetsgivare.

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Som färdig civilekonom kan du jobba med marknadsföring, organisationsutveckling, som revisor, controller, finansanalytiker, utredare, ekonomichef eller strategikonsult. Programmet ger grundläggande behörighet till vidare studier på masternivå. Väljer du att stanna kvar och studera vid Linköpings universitet i ytterligare ett år så har du möjlighet att ta ut en tvåårig masterexamen i antingen företags- eller nationalekonomi.

Emelie - affärsutvecklare på Widespace

Emelie läste Civilekonom på Linköpings universitet och är idag affärsområdeschef på Widespace. 

Tidigare studenter
Visa/dölj innehåll

En vinnande utbildning
Visa/dölj innehåll

Artiklar om utbildningen
Visa/dölj innehåll