28 maj 2018

Bekräftelse på sociala medier påverkar tonåringar mer än vad man kanske kan tro. En nyligen publicerad forskningsstudie visar hur förväntningarna på bekräftelse påverkar olika områden i hjärnan.

En person håller en mobiltelefon i handen

– Ungdomar går igenom det här flera gånger per dag, och det kan säkert vara en stor distraktion, särskilt om man är engagerad på nätet, säger Irene Perini, förste forskningsingenjör vid CSAN, Center for Social and Affective Neuroscience vid Linköpings universitet.

För två år sedan påbörjades forskningsprojektet, vars syfte var att se vad som händer i ungdomars hjärnor när de interagerar med varandra på sociala medier. Ett 40-tal ungdomar, som rekryterades via facebook-annonser och affischeringar på skolor, deltog i studien.

Irene PeriniIrene Perini- Vi valde att göra en simulering av en online-situation med hjälp av en magnetkamera, för där blir graden av interaktion liknande den på nätet, eftersom man kommunicerar med någon som inte fysiskt finns där, säger Irene Perini.

Ungdomarna i studien fick först träna på uppgiften med hjälp av en låtsas-scanner, där de fick öva att ligga stilla och gå igenom instruktioner. Efter det fick de ta en selfie, och sedan när uppgiften genomfördes i skarpt läge, fick de se selfies på de andra personerna i gruppen och trycka på en gilla eller ogilla-knapp. Sedan fick de se resultatet av hur de andra bedömt sin egen, och övriga deltagares bilder. Med hjälp av scannern studerade man vilka lokala förändringar i hjärnans blodtillförsel som skedde när tonåringarna väntade på respons.

- Vi fann att de kognitiva resurserna riktades mot, och aktiverade två hjärnområden – insula och cingulate - både under förväntningsfasen och resultatfasen. Insula och cingulate är centrala delar i det som kallas The salience network i hjärnan, ett område som riktar uppmärksamheten mot det som är relevant för oss. På samma sätt som området aktiveras om man ser ett glas vatten när man inte druckit på länge, så aktiveras det också när man väntar på bekräftelse på sociala medier, hjärnan registrerar det alltså som något som är oerhört viktigt för oss, säger Irene Perini.

Tidigare studier har visat att socialt godkännande är viktigt för ungdomar, något som var svårt att kvantifiera innan sociala medier med sina like-funktioner gjorde sitt inträde.

- Det min studie visar är att The salience network aktiveras bara av vetskapen om att någon kommer att göra en bedömning, innan man ens vet vad bedömningen kommer att bli, säger Irene Perini.

Sociala medier ger oss omedelbar stimulans och belöning, men frågan är om man ger det större betydelse för sig själv än vad det egentligen har.

- Det ungdomar kan fundera över är om bekräftelsen på sociala medier verkligen är något som de bryr sig om, eller om det bara är ett mönster som blivit standardiserat, säger Irene Perini.


Irene Perinis artikel “The salience of self, not social pain, is encoded by dorsal anterior cingulate and insula" är publicerad på Scientific Reports.


Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.