Från ytforskning till tryckt elektronik

Med en civilingenjörsexamen som grund tog jag min doktorsexamen i tillämpad fysik vid Linköpings universitet 1996. 

 Avhandlingen fokuserade på mätningar av hur små molekyler, till exempel vatten, binder till olika ytor beroende på egenskaperna hos de yttersta atomerna på dessa ytor.

Tryckt produkt från LiUDärefter följde en tid som forskare och projektledare på FOI, där jag ägnade mig åt sensorsystem för infrarött och ultraviolett ljus.
 
Åren 2001-2007 arbetade jag med utveckling av polymerbaserade ferroelektriska minneskretsar på Thin Film Electronics. Därifrån tog jag klivet över till den akademiska världen, där jag  nu leder gruppen för tryckt elektronik vid Laboratoriet för Organisk Elektronik.

Utöver forskningen är jag engagerad i undervisning både på grundläggande nivå och forskarnivå, samt verkar som en av institutionens två proprefekter. 

Labbarbete i RenrummetFoto: Thor Balkhed
Fr v Jesper Edberg och Isak Engquist i Renrummet, Campus Norrköping. Längst t v skymtar Xavier Crispin.

Publikationer

2023

2022

Relaterat innehåll