Utbildning och samverkan på liu.se

Jag arbetar för att vi ska ha en för målgruppen relevant och attraktiv ingång till vårt utbildningsutbud på webben. Detta gör jag tillsammans med kollegor på Kommunikations- och marknadsavdelningen och kommunikatörer och samordnare vid fakulteterna. 

På ett liknande sätt arbetar jag med kollegor från olika enheter för att på liu.se/samverkan lyfta hur kunskap från LiU gör nytta och hur vi på olika sätt samverkar med det omgivande samhället.

Kommunikations- och marknadsavdelningen har bland annat som uppdrag att sprida kunskap om utbildning och samverkan. Avdelningen är ett professionellt stöd för organisationen när det gäller kommunikation och marknadsföring. Jag tillhör Studentrekryterings- och alumnienheten (STAL).

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är både strategiska och operativa:

  • Driva, koordinera och ansvara för utvecklingen av kommunikationen mot den primära målgruppen presumtiva studenter. Detta med huvudfokus på den externa webben. 
  • Planera, genomföra och följa upp kommunikations- och marknadsföringsaktiviteter.
  • Utveckla innehåll och budskap, med integration mellan olika kanaler som en naturlig del av arbetet. 
  • Samarbeta med projektledare, samordnare och kommunikatörer i organisationen.
  • Samarbeta med andra interna och externa samarbetspartners.

 

 


Utbildning och Samverkan på liu.se

Kollegor

Min avdelning