Utbildning och på liu.se

Kommunikatör med ansvar för liu.se/utbildning.

Jag arbetar för att vi ska ha en relevant och attraktiv ingång till vårt utbildningsutbud på webben. Detta gör jag tillsammans med kollegor på Kommunikations- och marknadsavdelningen och kommunikatörer och samordnare vid fakulteterna. 

Kommunikations- och marknadsavdelningen har bland annat som uppdrag att sprida kunskap om utbildning och arbeta för rekrytering av studenter. Avdelningen är ett professionellt stöd för organisationen när det gäller kommunikation och marknadsföring. 

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är både strategiska och operativa:

  • Driva, koordinera och ansvara för utvecklingen av kommunikationen mot den primära målgruppen presumtiva studenter. Detta med huvudfokus på den externa webben. 
  • Planera, genomföra och följa upp kommunikations- och marknadsföringsaktiviteter.
  • Utveckla innehåll och budskap, med integration mellan olika kanaler som en naturlig del av arbetet. 
  • Samarbeta med projektledare, samordnare och kommunikatörer i organisationen.
  • Samarbeta med andra interna och externa samarbetspartners.

 

 

Utbildning och Samverkan på liu.se

Medarbetare

Vi som arbetar med innehåll på liu.se/utbildning

Kontakta oss gärna på vår funktionsadress studentrekrytering@liu.se.

Min avdelning