Fotografi av Isaac Holst

Isaac Holst

Kommunikatör

Jag samordnar arbetet med innehåll under liu.se/utbildning - en av de tre huvudingångarna på universitetets externa webb. I min roll ingår också ett liknande ansvar för liu.se/samverkan. 

Guida till rätt studieval och vissa på nyttan med LiU

Jag tillhör Studentrekryterings- och alumnienheten (STAL) på Kommunikations- och marknadsavdelningen, som bland annat har som uppdrag att sprida kunskap om utbildning och samverkan. Avdelningen är ett professionellt stöd för organisationen när det gäller kommunikation och marknadsföring.

Utbildning på liu.se

Jag arbetar för att synliggöra och presentera LiU:s utbildningsutbud på ett relevant och attraktivt sätt för presumtiva studenter på webben. Vi ska guida till ett välgrundat studieval och visa vad en universitetsutbildning möjliggör. Arbetet gör jag tillsammans med kollegor på Kommunikations- och marknadsavdelningen och samordnare och kommunikatörer vid fakulteterna och vid institutioner på LiU. 

Samverkan på liu.se

Samverkan med det omgivande samhället är en grundpelare och framgångsfaktor för LiU. Tillsammans med kollegor från olika enheter och ansvarsområden arbetar jag för att på liu.se/samverkan visa hur kunskap från LiU gör nytta och hur vi på olika sätt samverkar med det omgivande samhället.

Arbetsuppgifter

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är både strategiska och operativa:

  • Driva, koordinera och ansvara för utvecklingen av kommunikationen mot den primära målgruppen presumtiva studenter. Detta med huvudfokus på den externa webben. 
  • Planera, genomföra och följa upp kommunikations- och marknadsföringsaktiviteter.
  • Utveckla innehåll och budskap, med integration mellan olika kanaler som en naturlig del av arbetet. 
  • Samarbeta med projektledare, samordnare och kommunikatörer i organisationen.
  • Samarbeta med andra interna och externa samarbetspartners.

 

 

Utbildning och Samverkan på liu.se

Kollegor

Min avdelning