Presentation

Jag jobbar som kommunikatör på Medicinska fakulteten och har ansvar för hemsidorna när det rör utbildning och studentrekrytering. Jag fungerar också som informatörsstöd och hjälper till med layout och formgivning av Medicinska fakultetens trycksaker.

Jag har jobbat på Medicinska fakulteten sedan 2013 och jobbar med det mesta som har med utbildningsprogrammen och studentrekrytering att göra. Det är allt från hemsidor till studiebesöksdagar och övergripande LiU-projekt. Jag jobbar också med uppföljning och resultatrapportering av antagningsläget. 

Jag jobbar också med formgivning och layout av Medicinska fakultetens trycksaker.