Fotografi av Jana Björn

Jana Björn

Professor

Forskning

Jag arbetar inom området analys på metriska rum och studerar, i synnerhet, p-harmoniska funktioner, kvasiminimerare och newton-sobolevrum på metriska rum, inklusive Rn.
Jag tillhör gruppen Ickelinjär potentialteori.
Här är en lista på mina publikationer (tillsammans med publikationerna av de övriga i gruppen).
Här är en populärvetenskaplig beskrivning av vår forskning på svenska och engelska.

Forskningsprojekt

Doktorander

Organisation