Forskning

Jag arbetar inom området analys på metriska rum och studerar, i synnerhet, p-harmoniska funktioner, kvasiminimerare och newton-sobolevrum på metriska rum, inklusive Rn.
Jag tillhör gruppen Ickelinjär potentialteori.
Här är en lista på mina publikationer (tillsammans med publikationerna av de övriga i gruppen).
Här är en populärvetenskaplig beskrivning av vår forskning på svenska och engelska.

Mitt orcid är 0000-0002-1238-6751.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll