Jan Liliemark

Gästprofessor

Adjungerad professor i utvärdering och hälsoekonomi vid enheten för hälso- och sjukvårdsanalys som består av centrumen CMT och Prioriteringscentrum. Sedan tidigare även professor i farmakoterapi.

Forskning och andra uppdrag

Mitt huvudsakliga forskningsområde har tidigare varit inom farmakokinetik och kliniska prövningar på cancerområdet. På senare tid har forskningen mer fokuserat på etiska frågeställningar i relation till prioriteringar av nya insatser i hälso- och sjukvård. Jag är ordförande i det medicintekniska produktrådet och ledamot i rådet för nya terapier inom regionernas kunskapsstyrningsorganisation. Kontakta mig på mejl: jan.liliemark@skr.se

Publikationer

Organisation