Kirurgi och rehabilitering vid cervikal radikulopati

Cervikal radikulopati är ett tillstånd som kännetecknas av smärta och sensorisk påverkan, vanligtvis i en arm, på grund av kompression och/eller inflammation av en eller flera nervrötter i halsryggraden.

Hos individer med cervical radikulopati har ca 50 % huvudvärk och den klassas oftast som cervikogen huvudvärk. I patientgruppen är det även vanligt med yrsel och nedsatt balans. 

Då forskningen är bristfällig eller saknas helt inom detta studieområde är förhoppningen att min forskning skall kunna effektivisera samt förbättra rehabiliteringen och vårdkedjan för den här patientgruppen.

Om mig

CV

  • 2011 Kandidatexamen Sjukgymnastik 
  • 2017 Magisterexamen Fysioterapi 
  • 2019 Antagen som forskarstuderande

Publikationer

Organisation

Kollegor