Fotografi av Johanna Simmons

Johanna Simmons

Adjungerad universitetslektor, Docent

Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör äldre personers utsatthet för olika typer av övergrepp, både av närstående och av personal inom vård- och omsorg.

Våldsutsatthet – vanligt och skadligt

Ett stort antal studier har visat att det är vanligt förekommande att både män och kvinnor är eller har varit utsatta för olika typer av övergrepp. Inte minst drabbas äldre personer.

Det kan handla om fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, ekonomiskt utnyttjande eller försummelse. Övergrepp sker av partners och andra familjemedlemmar, men också av vård- och omsorgspersonal. Den som någon gång varit utsatt för övergrepp har en betydligt ökad risk att åter utsättas i samma eller i en annan relation (så kallas polyviktimisering).

Att ha varit utsatt för övergrepp är starkt associerat till olika typer av ohälsa. Trots detta är patienters utsatthet ofta okänt för vårdgivaren och många vårdgivare uppger att de inte vet vad de ska göra om en patient berättar att hen varit utsatt för övergrepp. Mitt långsiktiga mål är att vara med och förbättra vårdens omhändertagande av personer utsatta för våld och övergrepp. Just nu ligger mitt huvudfokus på forskning om utsatta äldre i projektet REAGERA – Responding to Elder Abuse in GERiAtric care.

Om mig

Uppdrag

  • Jag är ansvarig för undervisningen om våld i nära relationer på läkarprogrammet och fungerar även som basgruppshandledare under etikstrimman på läkarprogrammet. Jag har även föreläst om våld i nära relationer på andra program på medicinska fakulteten. Inom min tjänst på Region Östergötland arbetar jag även med fortbildning av personal rörande frågor som rör våld i nära relationer.

Publikationer

2022

Nicolina Wiklund, Mikael Ludvigsson, Katarina Nägga, Johanna Simmons (2022) Elder abuse and life-course victimization in hospitalized older adults in Sweden: prevalence and associations with mental ill-health BMC Geriatrics, Vol. 22, Artikel 929 Vidare till DOI
Mikael Ludvigsson, Johanna Simmons (2022) Traumamedvetet förhållningssätt och exempel på tillgängliga stödinsatser Äldre personers utsatthet för våld i nära relationer: Interprofessionella perspektiv, s. 221-239
Anita Boström, Ulrika Lindmark, Mikael Ludvigsson, Britt-Inger Saveman, Johanna Simmons, Anna Siverskog, Nina Åkerlund (2022) Förekomsten av våld i nära relationer bland äldre personer Äldre personers utsatthet för våld i nära relationer: Interprofessionella perspektiv, s. 31-64
Anna Alm Mårtensson, Anita Boström, Ulrika Lindmark, Charlie Lundgren, Mikael Ludvigsson, Johanna Simmons (2022) Att möta våldsutsatta äldre personer Äldre personers utsatthet för våld i nära relationer: Interprofessionella perspektiv, s. 183-220
Johanna Simmons, Atbin Motamedi, Mikael Ludvigsson, Katarina Swahnberg (2022) Testing an educational intervention to improve health care providers' preparedness to care for victims of elder abuse: a mixed method pilot study. BMC Medical Education, Vol. 22, Artikel 597 Vidare till DOI

Forskning

Organisation