Våldsutsatthet – vanligt och skadligt

Ett stort antal studier har visat att det är vanligt förekommande att både män och kvinnor är eller har varit utsatta för olika typer av övergrepp. Inte minst drabbas äldre personer. Detta är starkt associerat till olika typer av ohälsa.

Det kan handla om fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, ekonomiskt utnyttjande eller försummelse. Det kan handla om övergrepp i en parrelation, inom familjen, av andra närstående men också om övergrepp av vård- och omsorgspersonal.

Den som är utsatt i en typ av relation eller för en typ av övergrepp har också en betydligt ökad risk att utsättas i en annan relation eller för en annan typ av övergrepp (så kallas poly-viktimisering).

Att ha varit utsatt för övergrepp är starkt associerat till olika typer av ohälsa. Trots detta är patienters utsatthet ofta okänt för vårdgivaren och många vårdgivare uppger att de inte vet vad de ska göra om en patient berättar att hen varit utsatt.

Mitt långsiktiga mål är att vara med och förbättra vårdens omhändertagande av personer utsatta för våld och övergrepp.

Just nu ligger mitt huvudfokus på forskning om utsatta äldre i projektet REAGERA – Responding to Elder Abuse in GERiAtric care.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll