Johanna Fridell

Samordnare

Jag är samordnare på Antagningsenheten och arbetar i både nationella och internationella  antagningsomgångar. 

Presentation

Jag är samordnare på Antagningen och arbetar i både nationella och internationella antagningsomgångar. Jag arbetar även med antagning till Forskningsförberedande kurs och antagning av utbytesstudenter.

Arbetsuppgifter

  • Handläggning och bedömning av behörighet i svensk antagningsomgång. 
  • Handläggning och bedömning av behörighet i internationell antagningsomgång. 
  • Telefon- och mejlsupport rörande frågor kring behörighet, antagning och meritvärdering i svensk antagningsomgång. 
  • Antagning av utbytesstudenter (Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap).
  • Antagning av stipendiater till Forskningsförberedande kurs.

Medarbetare på Antagningsenheten

Min avdelning