Fotografi av Johan Niskanen

Johan Niskanen

Biträdande universitetslektor

Jag studerar hur det går till när föreställningar om en energi- och miljöomställning omsätts till praktik, med fokus på hållbara innovationer och cirkulära ekonomier.

Ett samhällsvetenskapligt och kritiskt perspektiv på energi, teknik och ekonomi

Gröna innovationer och nya ekonomiska lösningar lyfts fram som lösningar på bland annat klimatproblematiken. Det är oklart hur dessa koncept och kopplade praktiker bidrar till en samhällsomställning. Min forskning och undervisning tar ett kritiskt perspektiv på frågor kring miljön, energi och ekonomin i ett samhälle i påstådd omvandling.

Jag studerar innovationer som passivhus och idéer om cirkulära ekonomier från ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Jag vill förstå hur dessa innovationer utvecklas, hur de används av olika aktörer, och vilken samhällspåverkan de har. Min forskning går inte ut på att utvärdera huruvida dessa idéer är hållbara. Istället studerar jag påstådda hållbara innovationer genom att följa hur de används i praktiken av relevanta samhällsaktörer från många olika samhällssektorer.

Jag analyserar den växande diskursen och praktikerna kring byggprojekt med hållbara ambitioner och försök att utveckla en mer cirkulär ekonomi. Till exempel så studerar jag vilken roll passivhus har fått inom olika sektorer, samt hur reparationspraktiker utvecklas in den cirkulära ekonomin i länder inom och utanför Europa.

Undervisning inom miljöfrågor och samhällsplanering

Min undervisning fokuserar på teknik, innovationer och miljön och bygger samhällsvetenskapliga och kritiska perspektiv. Jag föreläser i flera kurser, inom samhällsplanering och inom kandidatprogrammet i miljövetenskap samt inom mastersprogrammet Vetenskap för hållbar utveckling. Jag är även kursansvarig för kursen Hållbarhet, miljö och social förändring på kandidatprogrammet i Samhällsplanering samt för kursen Samhällsplanering på kandidatprogrammet för logistik. Jag har en kandidatexamen i miljövetenskap och en magister i statsvetenskap med inriktning mot internationella relationer. Jag har sedan tidigare erfarenhet av att arbeta som teknikkonsult och att leda energirelaterade projekt inom privat och offentlig sektor.

 

 

Publikationer

2024

Johan Niskanen, Jonas Anshelm, Simon Haikola (2024) A multi-level discourse analysis of Swedish wind power resistance, 2009-2022 Political Geography, Vol. 108, Artikel 103017 Vidare till DOI

2023

Johan Niskanen, Jonas Anshelm, Simon Haikola (2023) A new discourse coalition in the Swedish transport infrastructure debate 2016-2021 Transportation Research Part D: Transport and Environment, Vol. 116, Artikel 103611 Vidare till DOI

2022

Johan Niskanen, Harald Rohracher (2022) A politics of calculation: Negotiating pathways to zero-energy buildings in Sweden Technological forecasting & social change, Vol. 179, Artikel 121630 Vidare till DOI
Johan Niskanen, Harald Rohracher (2022) Mainstreaming passive houses: more gradual reconfiguration than transition Journal of Environmental Policy and Planning, Vol. 24, s. 612-624 Vidare till DOI

2021

Johan Niskanen, Duncan McLaren (2021) The Political Economy of Circular Economies: Lessons from Future Repair Scenario Deliberations in Sweden Circular Economy and Sustainability Vidare till DOI
Johan Niskanen, Duncan McLaren, Jonas Anshelm (2021) Repair for a Broken Economy: Lessons for Circular Economy from an International Interview Study of Repairers Sustainability, Vol. 13, Artikel 2316 Vidare till DOI
Johan Niskanen, Dick Magnusson (2021) Understanding upscaling and stagnation of farm-based biogas production in Sweden through transitional and farming logics Journal of Cleaner Production, Vol. 279, Artikel 123235 Vidare till DOI

2020

Duncan McLaren, Johan Niskanen, Jonas Anshelm (2020) Reconfiguring repair: Contested politics and values of repair challengeinstrumental discourses found in circular economies literature Resources, Conservation and Recycling, Vol. 8, Artikel 100046 Vidare till DOI
Johan Niskanen, Harald Rohracher (2020) Passive houses as affiliative objects: Investment calculations, energy modelling, and collaboration strategies of Swedish housing companies Energy Research & Social Science, Vol. 70, Artikel 101643 Vidare till DOI
Johan Niskanen, Jonas Anshelm, Duncan McLaren (2020) Local conflicts and national consensus: The strange case of circular economy in Sweden Journal of Cleaner Production, Vol. 261, Artikel 121117 Vidare till DOI

2018

Johan Niskanen (2018) Mainstreaming av passivhus: En studie av energieffektiva bostadshus i Sverige

Forskningsprojekt

Organisation