Redovisning och revision 

Redovisare och revisorer ses ofta tillhöra samma profession, men de har olika roller i samhället. Redovisare upprättar finansiella rapporter, medan revisorer granskar de finansiella rapporterna redovisare upprättar.

Redovisare kan vara anställda i de organisationer som de upprättar finansiella rapporter åt eller arbeta på en redovisningsbyrå, medan revisorer arbetar på revisionsbyråer där de ofta innehar dubbla roller som både professionella yrkesutförare och företagsledare. Redovisning och revision är därmed närbesläktade yrken, men där yrkesrollen och organisationen man arbetar i skiljer sig åt.

Min forskning och undervisning berör både redovisning och revision. Min avhandling fokuserar på revisionsprofessionen ur ett social identitetsteoretiskt perspektiv, och inkluderar bland annat studier om yrkets/revisionsbyråernas attraktivitet hos studenter. Min undervisning fokuserar främst på redovisningsteori, men jag undervisar även i ämnen som företagsetik med mera samt handleder c-uppsatser med inriktning mot redovisning/ekonomistyrning.

Forskning och utbildning Visa/dölj innehåll

Forskningsgrupp

Jag ingår i forskningsgruppen Redovisning, revision och finans, som finns vid Institutionen för ekonomiska och industriell utveckling, Avdelningen för företagsekonomi.

Forskningsgruppen är under uppbyggnad.

Undervisning

  • 722G72 Redovisningsteori (kursansvarig, föreläsare)
  • C-uppsatser företagsekonomi (handledare)
  • 722A64 Redovisningsval och revision i teori och praktik (föreläsare)
  • 723G54 Business Ethics in a Globalized World (föreläsare)
 

CV

Magisterexamen i företagsekonomi med inriktning mot redovisning, revision och styrning (juni 2014, Högskolan Kristianstad)

Kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot revisor/controller (juni 2013 Högskolan Kristianstad)

 

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2020

2018

Nyheter Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll