Fotografi av Johanna Sylvander

Johanna Sylvander

Universitetslektor

Jag är universitetslektor inom företagsekonomi med inriktning mot redovisning och revision. Jag forskar främst om redovisning och revision i både privat och offentlig sektor.

Redovisning och revision 

Redovisare och revisorer ses ofta tillhöra samma profession, men de har olika roller i samhället. Redovisare upprättar finansiella rapporter, medan revisorer granskar de finansiella rapporterna redovisare upprättar.

Redovisare kan vara anställda i de organisationer som de upprättar finansiella rapporter åt eller arbeta på en redovisningsbyrå, medan revisorer arbetar på revisionsbyråer där de ofta innehar dubbla roller som både professionella yrkesutförare och företagsledare. Redovisning och revision är därmed närbesläktade yrken, men där yrkesrollen och organisationen man arbetar i skiljer sig åt.

Min forskning och undervisning berör både redovisning och revision. Min avhandling fokuserade på revisionsprofessionen ur ett social identitetsteoretiskt perspektiv, och inkluderar bland annat studier om yrkets/revisionsbyråernas attraktivitet hos studenter. Jag bedriver både kvantitativ och kvalitativ forskning och för närvarande forskar jag främst om redovisning, men även etik i redovisnings- och revisionsprofessionen. Min undervisning fokuserar främst på redovisning, men jag undervisar även i ämnen som metod samt handleder uppsatser med inriktning mot redovisning och ekonomistyrning.

Forskning och utbildning

Forskningsgrupp

Jag ingår i forskningsgruppen Redovisning, revision och finans, som finns vid Institutionen för ekonomiska och industriell utveckling, Avdelningen för företagsekonomi.

Forskningsgruppen är under uppbyggnad.

Undervisning

  • 722G72 Redovisningsteori (kursansvarig, föreläsare)
  • 722G95/723G36 Externredovisning B (kursansvarig, föreläsare)
  • 723G37/723G35 Samhällsvetenskaplig metod/Forskningsmetodik
  • Uppsatser företagsekonomi (handledare)
 
 
 

CV

  • Ekonomie doktorsexamen inom ämnet företagsekonomi (april 2020, Linköpings universitet)
  • Magisterexamen i företagsekonomi med inriktning mot redovisning, revision och styrning (juni 2014, Högskolan Kristianstad)
  • Kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot revisor/controller (juni 2013 Högskolan Kristianstad)
 

Publikationer

2024

Pierre Donatella, Johanna Sylvander, Torbjörn Tagesson (2024) More than a compliance exercise? The case of consolidated financial accounts in Swedish municipalities Public Money & Management Vidare till DOI

2023

Pernilla Broberg, Johanna Sylvander (2023) Hur säkerställs revisorsprofessionens långsiktiga kompetensbehov Revision i går i dag i morgon, s. 377-401

2022

Pierre Donatella, Mattias Haraldsson, Johanna Sylvander, Torbjörn Tagesson (2022) Timeliness of financial reporting by municipalities: What are the determinants

Nyheter

Organisation