Sensomotoriska störningar och neuropsykiatriska tillstånd

Motoriska och perceptiva problem är vanliga, särskilt hos personer med ADHD, autism eller många autistiska drag. Vårt mål är att förstå hur sådana störningar uppstår, så att vi i förlängningen kan föreslå hur man bäst kan hantera dem.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar uppstår när hjärnan utvecklas på ett annorlunda sätt. Även om man ofta fokuserar på skillnader i komplexa beteenden (t.ex., uppmärksamhet, social funktion, språk, eller flexibilitet) är det oerhört vanligt i autism och ADHD med motoriska och sensoriska svårigheter. 

Min grupp använder olika neurovetenskapliga metoder för att förstå hur sensomotoriska funktioner skiljer sig åt mellan olika individer, och hur störningar i dessa funktioner kan påverka exempelvis social funktion. 

Nyheter

Publikationer

Publications

2023

2022

Forskning

Studier inom gruppen

Våra projekt undersöker om det finns samband mellan sociala/kognitiva autistiska drag och mer "basala" sensomotoriska färdigheter. 

Samband mellan ansiktsblindhet och sociala autistiska drag

Johan Pieslinger (masterstudent)

Målet med Johans projekt är att testa om personer med många autistiska drag har större problem med att känna igen ansikten. Det testar han med en kombination av självskattningar och datorbaserade perceptionstester.  

Perceptionsstörningar i olika sinnen  

Peter Bang (doktorand)

Man kan ha perceptionsstörningar i alla sinnen, men de flesta har inte problem med alla sinnen samtidigt. Peter testade med hjälp av enkätstudier huruvida olika sinnen har olika starka samband med autismdrag som rigiditet och social kommunikation. Han fokuserar nu på motorik, ljudkänslighet och språklig funktion. 

Projekt om kognition och autismdrag

Med hjälp av K8-studenterna Felicia Lundén och Ellen Åskag har vi testat flera sätt att mäta autismdrag objektivt i labbet genom olika slags datorbaserade tester. Målet med sådana studier är att hitta de bästa testerna inför t.ex. hjärnavbildningsstudier. När vi "filmar" hjärnans aktivitet funkar det nämligen inte med enkäter, utan vi behöver datorbaserade tester. 

Forskningssamarbeten

Autism och ADHD på arbetet

Jag samverkar med en grupp arbetsterapeuter (doktorand Erika Högstedt, professor Mathilda Björk, m.fl.) som studerar hur personer med autism eller ADHD upplever sin egen arbetsförmåga, och vilket stöd de önskar få för att kunna jobba. Studierna involverar djupgående intervjuer såväl som en storskalig enkät, och siktar på att utveckla en bra intervention. 

Autism, ADHD och tarmflora

Prof. Johnny Ludvigsson leder ett interdisciplinärt projekt som fokuserar på tarmfloran hos barn som senare får en neuropsykiatrisk diagnos. 

Registerstudier om ADHD

Jag medverkar i en större registerstudie (Prof. Per Gustafsson, m.fl.) som följer upp hur det går för barn som medicineras med ADHD-mediciner. 

Organisation