Igelströms forskargrupp

Man med VR-glasögon

Forskning om autismspektrumtillstånd och sinnesintryck.

När man lever med autism kan sinnesintryck vara överväldigande eller svåra att förstå. Vårt mål är att förstå varför. Vi samarbetar med autismsamhället för att identifiera vilka forskningsfrågor som är viktigast för målgruppen.

Kajsa Igelström sitter och arbetar med scannern. Vår forskargrupp använder psykologiska tester, virtual reality-spel och hjärnavbildning för att testa perception och kognitiv funktion hos personer med autism eller ADHD. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar uppstår när hjärnan utvecklas på ett annorlunda sätt. Skillnader i tankesätt och sinnesupplevelser kan orsaka stora problem i vardagen, men kan också medföra styrkor. Att förstå dessa styrkor och svagheter på individens nivå är nyckeln till att hitta sätt att leva som tar vara på ens personliga tillgångar. Vi bjuder in frivilliga forskningspersoner för att medverka i tester som kan ges vid en dator eller i ett VR-headset. Ibland mäter vi hjärnaktivitet med EEG eller magnetkamera.

Forskningsprojekt

Hur hjärnan kombinerar intryck från olika sinnen hos personer med neuropsykiatriska tillstånd.

Om två olika intryck når hjärnan inom en viss tidsram, så är det troligt att vi upplever att de kommer från en och samma källa. Denna automatiska ”temporala integrering” hjälper oss förstå hur olika intryck i vardagen hänger ihop på ett meningsfullt sätt. Hos personer med neuropsykiatriska tillstånd verkar denna tidsram vara för lång eller för kort, vilket kan få världen att verka rörig och tröttande.

Vi studerar hur individuella skillnader i multisensorisk integrering kan relateras till problem med sinnesintryck hos personer med autism och andra neuropsykiatriska variationer. Vi använder en kombination av datorbaserade tester, virtual reality och hjärnavbildning, med speciellt fokus på lillhjärnan och andra strukturer som tros reglera tidsuppfattning. fingrar trycker på blå knappar.Försökspersonens reaktionstid mäts med knapptryckningar. Foto Anna Nilsen

Forskargruppen

Gruppmedlemmar

Peter Bang, doktorand
Johan Pieslinger, student
Markus Allgulin, student
Sabine deBrueijs, Erasmusstudent
Kristoffer Hagström, student
Hilda Mikaelsson, student

Alumni

Sara Asadi, intern
Ellen Åskag, student
Felicia Lundén, student
Danait Kidane Andemichael, student
Maria Strömberg, före detta forskningsingenjör

Samarbetspartners

Nyheter

I media

Igelström, K. (2018, November). Autism — Vad ryms i en diagnos. Föreläsning under Hjärndagen, Stockholm.

Alpman, M (2018, Oktober). Kamouflagekonstnären. Forskning & Framsteg, 9.

Lundblad, M. (2018, September). "Jag är en person som vill optimera mig själv trots begränsningar, och låter mig vara en lite udda själ på jorden." Tidningen Specialpedagogik, 4.

Lundblad, M. (2018, Mars). Fördelen med autism. Modern Psykologi, 1, pp. 46–51.

Russo, F. (2018, Februari). The costs of camouflaging autism. Spectrum News.

Russo, F. (2018, Februari). The struggles of women who mask their autism. The Atlantic.

Publikationer

Senaste publikationer i LiU DiVA

2024

Peter Bang, Danait Kidane Andemichael, Johan Pieslinger, Kajsa Igelström (2024) Sensory symptoms associated with autistic traits and anxiety levels in children aged 6-11 years
Peter Bang, Kajsa Igelström (2024) Relationships between autistic trait dimensions and speech understanding, affective sound intolerance, and general auditory perception

2023

Peter Bang, Kajsa Igelström (2023) Modality-specific associations between sensory differences and autistic traits Autism, Vol. 27, s. 2158-2172 Vidare till DOI
Erika Högstedt, Kajsa Igelström, Laura Korhonen, Pia Käcker, Ina Marteinsdottir, Mathilda Björk (2023) 'It's like it is designed to keep me stressed' - Working sustainably with ADHD or autism Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 8, s. 1280-1291 Vidare till DOI

2022

Johan Pieslinger, Joost Wiskerke, Kajsa Igelström (2022) Contributions of face processing, social anhedonia and mentalizing to the expression of social autistic-like traits Frontiers in Behavioral Neuroscience, Vol. 16, Artikel 1046097 Vidare till DOI

Organisation