Fotografi av Karin Björsten

Karin Björsten

Studievägledare

Studievägledare Tekniska fakultetskansliet

Studievägledarens huvudsakliga arbetsuppgifter är att vägleda, informera och stödja studenterna under studietiden.

Min uppgift som vägledare är inte att ge råd, utan att vara en neutral samtalspartner som hjälper dig att reflektera så att du slutligen har ett bra underlag för dina beslut. Jag fungerar som ditt bollplank i alla slags frågor som rör dina studier här och funderingar inför framtiden. I vägledningssamtalet kan du bland annat få hjälp med:

 • Information och vägledning om program och kurser
 • Frågor om tillgodoräknande, behörighetsbedömningar, behörighets- och urvalsregler
 • Studieplanering och individuella studieplaner
 • Information om utlandsstudier
 • Reflektion kring studier, yrkesval, karriärmöjligheter och dina personliga förutsättningar

Studievägledaren arbetar även med att kontinuerligt följa upp studenternas studieresultat. Om du behöver stöd för att komma igång med studierna på ett bra sätt kan jag också hjälpa till med tips och råd om hur du planerar din tid, undviker stress, hittar motivationen och koncentrationen, tar dig an kurslitteraturen, osv. Studievägledaren finns här för dig om det skulle dyka upp problem under studietiden som påverkar ditt studieresultat negativt. Studievägledaren har tystnadsplikt!

Studievägledare för följande program:

 • Maskinteknik, 300 hp
 • Design och produktutveckling, 300 hp
 • Energi - miljö - management, 300 hp
 • Möbeldesign - Malmstens, 180 hp
 • Möbelsnickeri - Malmstens, 180 hp
 • Möbeltapetsering - Malmstens, 180 hp