Fotografi av Karin Kjellgren

Karin Kjellgren

Med motivation och kunskap önskar jag uppnå goda resultat av utbildning och vård.

Kommunikation och pedagogik i vård och vårdutbildning

Jag är professor i omvårdnad vid Linköpings universitet och disputerade 1998 vid Linköpings universitet i klinisk farmakologi på avhandlingen Antihypertensive medication in clinical practice. Aspects of patient adherence to treatment.

Min forskning omfattar följsamhet till behandling, kommunikation och pedagogik i vård och vårdutbildning. I avhandlingen studerades följsamhet till blodtryckssänkande läkemedelsbehandling. Med ledning av forskningsresultat inom olika forskningsområden har utbildningsmaterial till patienter och vårdgivare tagits fram. Jag har skrivit populärvetenskapliga böcker till patienter om kost, motion, stress och behandling av högt blodtryck och hudbesvär.

Jag var 1986-2000 pedagogisk konsult vid Hälsouniversitetet och var delaktig i utveckling av problembaserat lärande vid fakulteten. 2002-2008 var jag vicedekanus för utbildning vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Som prodekanus 2012-2016 vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet inom utbildning på grund- och avancerad nivå har jag arbetat med bl. a. curriculumutveckling, interprofessionell utbildning och  kvalitetsutveckling av utbildning.

Sedan 2017 är jag professor emeritus vid Linköpings universitet.

Om mig

CV - utdrag

  • Leg Sjuksköterska 1971
  • Med Dr 1998
  • Vicedekanus för utbildning vid Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet 2002 - 2008
  • Docent i Omvårdnad 2005
  • Professor i Omvårdnad, GU 2008
  • Professor i Omvårdnad, LiU 2010
  • Prodekan för utbildning, MedFak LiU 2012 - 2016

Uppdrag

Jag har arbetat i SUHF:s arbetsgrupp för betygsfrågor med uppgiften att undersöka behovet av betygssystem med fler steg i högskolan mot bakgrund av den konkurrenssituation som en internationaliserad utbildnings- och arbetsmarknad medför samt sprida erfarenheter av olika betygssystem mellan lärosätena, 2014 – 2015. 

Rapport: Betyg i högre utbildning: Rapport från Arbetsgruppen för betygsfrågor, 2016

Övrigt

Forskningspublikationer i DIVA
(avancerad sökning).

Publikationer

Omslag för publikation ''
Inger Hallberg, Agneta Ranerup, Ulrika Bengtsson, Karin Kjellgren (2018)

Patient Preference and Adherence , Vol.12 , s.467-476 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Ulrika Bengtsson, Karin Kjellgren, Inger Hallberg, Mona Lundin, Åsa Mäkitalo (2018)

Scandinavian Journal of Primary Health Care , Vol.36 , s.70-79 Vidare till DOI

2024

Hanna Vestala, Marcus Bendtsen, Patrik Midlov, Karin Kjellgren, Ann Catrine Eldh (2024) Effects of an interactive web-based support system via mobile phone on preference-based patient participation in patients living with hypertension - a randomized controlled trial in primary care Scandinavian Journal of Primary Health Care Vidare till DOI

2023

Ulrika Andersson, Peter M. Nilsson, Karin Kjellgren, Mikael Hoffmann, Andre Wennersten, Patrik Midloev (2023) PERson-centredness in Hypertension management using Information Technology: a randomized controlled trial in primary care Journal of Hypertension, Vol. 41, s. 246-253 Vidare till DOI
Ulrika Andersson, Peter M. Nilsson, Karin Kjellgren, Katie Harris, John Chalmers, Mikael Ekholm, Patrik Midlov (2023) Variability in home blood pressure and its association with renal function and pulse pressure in patients with treated hypertension in primary care Journal of Human Hypertension Vidare till DOI

2021

Ulrika Andersson, Ulrika Bengtsson, Agneta Ranerup, Patrik Midlov, Karin Kjellgren (2021) Patients and Professionals as Partners in Hypertension Care: Qualitative Substudy of a Randomized Controlled Trial Using an Interactive Web-Based System Via Mobile Phone Journal of Medical Internet Research, Vol. 23, Artikel e26143 Vidare till DOI

2020

Mikael Hoffmann, Peter M. Nilsson, Johan Ahlner, Bjorn Dahllof, Mats Fredrikson, Roger Saljo, Karin Kjellgren (2020) Do patients or their physicians more accurately assess long-term risk associated with hypertension? A population-based study Scandinavian Journal of Primary Health Care, Vol. 38, s. 166-175 Vidare till DOI

Nyheter

Relaterade Dokument

Forskningsområde

Organisation