Fotografi av Karin Rådholm

Karin Rådholm

Biträdande professor

Jag är intresserad av behandling av typ 2 diabetes, både primärpreventiv för att förebygga insjuknande och sekundärpreventiv av diabeteskomplikationer. Mitt huvudfokus är typ 2 diabetes och metabola samt kardiovaskulära diabeteskomplikationer.

Presentation

Korta texter

CV

 • 2020 Docentur i allmänmedicin
 • 2018 – 2023 Honorary Post-Doctoral Fellow, The George Institute for Global Health, Sydney
 • 2017-2018 Post-doc vid The George Institute for Global Health i Sydney, 16 månader
 • 2017 Stipendiat: Fellowship in Memorial of Jeanette Bonnier, Rolf Luft Foundation of Diabetes Research.
 • 2016 Stipendiat: Svenska Läkarsällskapet, resestipendium för post-doc utomlands
 • 2015 Med. Doktorsexamen i allmänmedicin
 • 2014 ’Pre-doc’ på The George Institute for Global Health i Sydney, 2 månader
 • 2014 Stipendiat: Svenska Läkarsällskapets resestipendium
 • 2011 Specialistläkare i allmänmedicin
 • 2004 Leg. Läkare

Undervisning

 • Läkarprogrammet, stadium III examinator (MALA 1)
 • Läkarprogrammet, OSCE examinator (MALA 2)
 • Läkarprogrammet, föreläsare
 • Läkarprogrammet, självständigt arbete
 • Läkarprogrammet, strimma läkarrollen
 • Läkarprogrammet, klinisk handledning
 • Forskarutbildning, Examinator Regional kurs i Forskningsmetodik, FORSS
 • Forskarutbildning, kursledning Nationella Forskarskolan i allmänmedicin
 • Forskarutbildning, handledning av doktorander

Nätverk

 • Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin (SVM), styrelseledamot
 • Swedish Primary Care Diabetes (SPACE) – nätverk för diabetesforskning inom allmänmedicin

Publikationer

2023

Gabor Szalo, Margareta I. Hellgren, Matthew Allison, Ying Li, Lennart Rastam, Karin Rådholm, Entela Bollano, Daniel A. Duprez, David R. Jacobs, Ulf Lindblad, Bledar Daka (2023) Impaired artery elasticity predicts cardiovascular morbidity and mortality- A longitudinal study in the Vara-Skövde Cohort Journal of Human Hypertension Vidare till DOI
Ángel Herraiz Adillo, Viktor H. Ahlqvist, Sara Higueras-Fresnillo, Daniel Berglind, Patrik Wennberg, Cecilia Lenander, Bledar Daka, Mattias Ekstedt, Johan Sundstrom, Francisco B. Ortega, Carl Johan Östgren, Karin Rådholm, Pontus Henriksson (2023) Lifes Essential 8 and carotid artery plaques: the Swedish cardiopulmonary bioimage study Frontiers in Cardiovascular Medicine, Vol. 10, Artikel 1173550 Vidare till DOI
Karin Karlsson, Karin Rådholm, Elizabeth Dunford, Jason H. Y. Wu, Bruce Neal, Johan Sundstrom (2023) Sodium content in processed food items in Sweden compared to other countries: a cross-sectional multinational study Frontiers In Public Health, Vol. 11, Artikel 1182132 Vidare till DOI
John Cederqvist, Karin Rådholm, Iram Faqir Muhammad, Gunnar Engstrom, Jan Engvall, Carl Johan Östgren (2023) Arterial stiffness and subclinical atherosclerosis in the coronary arteries at different stages of dysglycaemia Diabetic Medicine, Vol. 40, Artikel e15102 Vidare till DOI
Peder af Geijerstam, Jan Engvall, Carl Johan Östgren, Karin Rådholm, Fredrik Nyström (2023) Masked hypertension in a middle-aged population and its relation to manifestations of vascular disease Journal of Hypertension, Vol. 41, s. 1084-1091 Vidare till DOI

Organisation

Nyheter