Fotografi av Karin Rådholm

Karin Rådholm

Biträdande professor

Jag är intresserad av behandling av typ 2 diabetes, både primärpreventiv för att förebygga insjuknande och sekundärpreventiv av diabeteskomplikationer. Mitt huvudfokus är typ 2 diabetes och metabola samt kardiovaskulära diabeteskomplikationer.

Presentation

Korta texter

CV

 • 2020 Docentur i allmänmedicin
 • 2018 – 2023 Honorary Post-Doctoral Fellow, The George Institute for Global Health, Sydney
 • 2017-2018 Post-doc vid The George Institute for Global Health i Sydney, 16 månader
 • 2017 Stipendiat: Fellowship in Memorial of Jeanette Bonnier, Rolf Luft Foundation of Diabetes Research.
 • 2016 Stipendiat: Svenska Läkarsällskapet, resestipendium för post-doc utomlands
 • 2015 Med. Doktorsexamen i allmänmedicin
 • 2014 ’Pre-doc’ på The George Institute for Global Health i Sydney, 2 månader
 • 2014 Stipendiat: Svenska Läkarsällskapets resestipendium
 • 2011 Specialistläkare i allmänmedicin
 • 2004 Leg. Läkare

Undervisning

 • Läkarprogrammet, stadium III examinator (MALA 1)
 • Läkarprogrammet, OSCE examinator (MALA 2)
 • Läkarprogrammet, föreläsare
 • Läkarprogrammet, självständigt arbete
 • Läkarprogrammet, strimma läkarrollen
 • Läkarprogrammet, klinisk handledning
 • Forskarutbildning, Examinator Regional kurs i Forskningsmetodik, FORSS
 • Forskarutbildning, kursledning Nationella Forskarskolan i allmänmedicin
 • Forskarutbildning, handledning av doktorander

Nätverk

 • Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin (SVM), styrelseledamot
 • Swedish Primary Care Diabetes (SPACE) – nätverk för diabetesforskning inom allmänmedicin

Publikationer

2023

2022

Elin Ekblom-Bak, Mats Börjesson, Frida Bergman, Göran Bergström, Albin Dahlin-Almevall, Isabel Drake, Gunnar Engström, Jan Engvall, Anders Gummesson, Emil Hagström, Ola Hjelmgren, Tomas Jernberg, Peter J. Johansson, Lars Lind, Maria Mannila, Andre Nyberg, Margaretha Persson, Christian Reitan, Annika Rosengren, Karin Rådholm, Caroline Schmidt, Magnus C. Sköld, Emily Sonestedt, Johan Sundström, Eva Swahn, Jerry Ohlin, Carl Johan Östgren, Örjan Ekblom (2022) Accelerometer derived physical activity patterns in 27.890 middle-aged adults: The SCAPIS cohort study Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, Vol. 32, s. 866-880 Vidare till DOI

Organisation

Nyheter