Fotografi av Karin Söderlund Leifler

Karin Söderlund Leifler

Kommunikatör

Forskningskommunikatör inom medicin och naturvetenskap och presskontakt för frågor inom dessa områden.

Presentation

Närkontakt med spännande, viktig forskning – det är det allra bästa med mitt jobb. Som forskningskommunikatör skriver jag artiklar och pressmeddelanden om universitetets forskning inom medicin, kemi, biologi och fysik.
Jag har tidigare forskat inom medicin och arbetat som vetenskapsjournalist.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
  • Skriver pressmeddelanden och artiklar om aktuell forskning inom medicin och de naturvetenskapliga ämnena, samt en och annan video
  • Hjälper journalister och forskare att komma i kontakt med varandra via olika kanaler
  • Är del av LiU:s innehållsredaktion och tidningen LiU Magasin
  • Undervisar i kurser om forskningskommunikation för doktorander och forskare
  • Medverkar i utveckling av LiU:s arbete inom forskningskommunikation

Artiklar

Forskningsnyheter i urval

Personer demonstrerar ett kirurgisk ingrepp i ögat.

Biokonstruerad hornhinna kan ge blinda synen åter

LiU-forskare har framställt ett implantat av kollagenprotein från grishud som efterliknar den mänskliga hornhinnan. I en pilotstudie återställde implantatet synen hos 20 personer med en sjukdom i hornhinnan, varav de flesta var blinda före åtgärden.

Två unga kvinnor tar prover i en odling framför flervåningshus.

Stadsodling - bara gott eller också en risk?

I många städer märks ett växande intresse för att odla ätbart. Närodlade grönsaker, frisk luft och social gemenskap lockar. Men finns det också en baksida av stadsodling i form av läckage av näringsämnen till vattendrag? Det vill forskare ta reda på.

Fotomontage, Gunnar Cedersund både spelar på flygeln och står bredvid och lyssnar.

Digitala tvillingar för att förstå hur kroppen fungerar

I framtiden kanske en datorkopia av just din kropp – en digital tvilling – kan hjälpa dig leva hälsosamt. Vid LiU utvecklas matematiska modeller som verktyg för bättre hälsa. Här arbetar personer med flera olika kompetenser tillsammans.

man pekar på bild av vävnadssnitt på stor bildskärm.

AI kan hjälpa läkare arbeta snabbare - men tilliten viktig

För att artificiell intelligens, AI, ska kunna göra nytta i vården måste människa och maskin kunna jobba effektivt ihop. En studie visar att läkare som får stöd av AI vid undersökning av vävnadsprover kan arbeta snabbare med bibehållen kvalitet.

män dricker öl.

Mekanism bakom tvångsmässigt alkoholintag upptäckt

En liten grupp nervceller i hjärnan styr om en individ fortsätter att förse sig med alkohol trots att det får negativa konsekvenser. Forskarna har i råttor identifierat en tidigare okänd mekanism, som är ett möjligt mål för läkemedelsbehandling.

En kvinnlig doktorand monterar experimentuppställningen.

Benbildning inspirerade till ”mikrorobotar” som bildar eget ben

Inspirerade av hur ben i skelettet bildas har forskare utvecklat en kombination av material som kan anta olika former och bli hårt av sig självt. Materialet är först mjukt och hårdnar genom att ben bildas av samma mineraler som finns i skelettet.

Publikationer

2015

Karin Söderlund Leifler, Anna Asklid, Tommy Fornander, Marie Askmalm Stenmark (2015) The RAD51 135G/C polymorphism is related to the effect of adjuvant therapy in early breast cancer Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, Vol. 141, s. 797-804 Vidare till DOI

2013

Karin Söderlund, Susanne Svensson, Annelie Abrahamsson, Christina Bendrik, Jennifer Robertson, Jack Gauldie, Anna-Karin Olsson, Charlotta Dabrosin (2013) Inflammation Induced by MMP-9 Enhances Tumor Regression of Experimental Breast Cancer Journal of Immunology, Vol. 190, s. 4420-4430 Vidare till DOI

2010

Karin Söderlund, Siv Queseth, Tommy Fornander, Askmalm Marie Stenmark (2010) Low expression of Ku70/80, but high expression of DNA-PKcs, predict good response to radiotherapy in early breast cancer INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY, Vol. 37, s. 1547-1554 Vidare till DOI

2009

Karin Söderlund Leifler (2009) DNA repair pathways and the effect of radiotherapy in breast cancer

2007

Karin Söderlund, Lambert Skoog, Tommy Fornander, Marie Stenmark Askmalm (2007) The BRCA1/BRCA2/Rad51 complex is a prognostic and predictive factor in early breast cancer Radiotherapy and Oncology, Vol. 84, s. 242-251 Vidare till DOI