Presentation

Under många år har jag arbetat som programansvarig för fysioterapeutprogrammets grundutbildning samt som lärare inom de flesta kurser inom fysioterapeutprogrammets grundutbildning. Från och med våren 2022 är mitt uppdrag på Fysioterapeutprogrammet avgränsat till kursansvar i termin 1 för att ge utrymme för ett spännande uppdrag som pedagogisk utvecklare på Didacticum. Vidare är jag doktorand inom Medicinsk pedagogik med fokus på studenters utveckling av kliniskt resonemang.

Jag är genuint intresserad av olika aspekter av lärande och pedagogik och nyfiken på hur nya tankar, idéer och olika forskningsspår kan införlivas i min roll som pedagog. Min vision är att vi som lärare på LiU blir lika bra på att forskningsbasera vår pedagogiska gärning som vårt forsknings- och ämnesområde.

Publikationer

2022

Utbildning

Organisation