Fotografi av Kirsten Stoewer

Kirsten Stoewer

Universitetsadjunkt

Forskning om flerspråkighet och modersmålsundervisning

Modersmålsundervisningens praktik – Hur går modersmålsundervisning till?

Projektet fokuserar på modersmålsundervisning i skolans dagliga verksamhet. Det empiriska materialet består av videoinspelade lektioner som analyseras med hjälp av interaktionsanalytisk metod.

Publikationer

2024

Kirsten Stoewer, Scott Trapp (2024) Att arbeta med ordförråd i modersmålsundervisning

2022

Jakob Cromdal, Kirsten Stoewer (2022) Multilingualism Talking with children: handbook of interaction in early childhood education, s. 266-285 Vidare till DOI

2019

Kirsten Stoewer, Nigel John Musk (2019) Impromptu vocabulary work in English mother tongue instruction Classroom Discourse, Vol. 10, s. 123-150 Vidare till DOI

2018

Kirsten Stoewer (2018) What is it in swedish?: translation requests as a resource for vocabulary explanation in English mother tongue instruction Conversation analysis and language alternation: capturing transitions in the classroom, s. 83-106 Vidare till DOI
Kirsten Stoewer (2018) Engelska Hemspråk: Språk i interaktion i modersmålsundervisning i Sverige

Mer information