Forskning om flerspråkighet och modersmålsundervisning

Modersmålsundervisningens praktik – Hur går modersmålsundervisning till?

Projektet fokuserar på modersmålsundervisning i skolans dagliga verksamhet. Det empiriska materialet består av videoinspelade lektioner som analyseras med hjälp av interaktionsanalytisk metod.

Publikationer

2022

2019

2018

Mer information