Forskning om flerspråkighet och modersmålsundervisning

Modersmålsundervisningens praktik – Hur går modersmålsundervisning till?

Projektet fokuserar på modersmålsundervisning i skolans dagliga verksamhet. Det empiriska materialet består av videoinspelade lektioner som analyseras med hjälp av interaktionsanalytisk metod.

Mer information Visa/dölj innehåll