Presentation

Jag är anställd som universitetsadjunkt inom elektroteknik samt utsedd som biträdande studierektor på avdelningen för Fysik och elektroteknik, FE på Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, ITN vid Campus Norrköping.

Om man studerar till civilingenjör i Norrköping möter man mig i kurser inom Kretsteori, Analog elektronik, Tillämpad effektelektronik, Modellbygge och simulering samt Reglerteknik.

På programnivå är jag ledamot i programplanegruppen för Civilingenjörsutbildningen i elektronikdesign. Denna programplaneringsgrupp tillhör Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik, EF vid Tekniska högskolan.

Jag är även engagerad fackligt vid universitetet som ledamot i Saco-S-rådets styrelse samt Sveriges ingenjörers lokalstyrelse.

Relaterad information
Visa/dölj innehåll