Presentation

Jag är anställd som universitetsadjunkt inom elektroteknik på Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) vid Campus Norrköping. Om man studerar till civilingenjör i Norrköping möter man mig i kurser som Kretsteori, Analog elektronik, Tillämpad effektelektronik, Modellbygge och simulering samt Reglerteknik.
 
Förutom att delta i kurser är jag studierektor både för enheten Fysik och elektroteknik (FE) på avdelningen för Fysik, elektroteknik och matematik (FEM) samt Laboratoriet för organisk elektronik (LOE).
  
På programnivå är jag ledamot i programplanegruppen för civilingenjörsutbildningen i Elektronikdesign (ED). Denna programplaneringsgrupp tillhör Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik (EF) vid Tekniska högskolan.
 
Slutligen är jag även engagerad fackligt vid universitetet som ledamot i Saco-S-rådets styrelse samt Sveriges ingenjörers lokalförenings styrelse.

Publikationer

Relaterad information