Fotografi av Kjell Karlsson

Kjell Karlsson

Universitetsadjunkt

Presentation

Jag är anställd som universitetsadjunkt inom elektroteknik på Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) vid Campus Norrköping. Om man studerar till civilingenjör i Norrköping möter man mig i kurser som Kretsteori, Analog elektronik, Tillämpad effektelektronik, Modellbygge och simulering samt Reglerteknik.
 
Förutom att delta i kurser är jag studierektor både för enheten Fysik och elektroteknik (FE) på avdelningen för Fysik, elektroteknik och matematik (FEM) samt Laboratoriet för organisk elektronik (LOE).
  
På programnivå är jag ledamot i programplanegruppen för civilingenjörsutbildningen i Elektronikdesign (ED). Denna programplaneringsgrupp tillhör Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik (EF) vid Tekniska högskolan.
 
Slutligen är jag även engagerad fackligt vid universitetet som ledamot i Saco-S-rådets styrelse samt Sveriges ingenjörers lokalförenings styrelse.

Publikationer

2016

Jonte Bernhard, Anna-Karin Carstensen, Kjell Karlsson (2016) Alternating currents first: Experiences from designing a novel approach to teaching electric circuit theory 44th SEFI Annual Conference,“Engineering Education on Top of the World: Industry-University Cooperation”

Relaterad information

Kiselcihp

Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)

Vi forskar och undervisar inom flera tekniska och naturvetenskapliga discipliner. Våra största områden är organisk elektronik, medieteknik, kommunikationssystem och logistik.

Elektronisk röd ros.

Laboratoriet för Organisk Elektronik

Vid Laboratoriet för organisk elektronik, LOE, forskar och utvecklar vi komponenter och system som utnyttjar elektroniska och optiska funktioner i organiska molekyler och plaster.

En droppe är på väg att droppas på en liten glasskiva

Fysik, elektroteknik och matematik (FEM)

Vid avdelningen bedriver vi forskning och forskarutbildning inom kommunikationselektronik, matematik, ingenjörsdidaktik, fysikalisk elektronik och nanoteknologi, samt grundutbildning inom fysik, elektroteknik, systemteknik och matematik.

Furat Shamurad

Furat Shamurad, tidigare student i elektronikdesign

Furat Shamurad är alumn från civilingenjörsprogrammet i elektronikdesign. Idag arbetar han som Integration Lead på Site solution på Ericsson.

Civilingenjör i elektronikdesign: Nyfiken på elektronik?

Utan elektronik skulle vårt moderna samhälle inte fungera – du använder ständigt olika vardagliga system som bygger på elektronik. Är du nyfiken på att plugga elektronik men undrar vad det innebär i praktiken? Läraren Kjell Karlsson berättar mera.

Gåva till Lithe El

LiU-studenter får senaste tekniken för bilautomation

Det är elektronikföretaget Actia i Linköping som skänkt plattformen till LiTHe-El Studentföreningen för elektronikintresserade i Norrköping.

Tre unga män sitter inuti ett konstverk av speglar och neonljus

Elektronikdesign utanför lådan på Norrköping Light Festival

Tre studenter som till vardags pluggar Civilingenjörsprogrammet i elektronikdesign deltar i senaste upplagan av Norrköping Light Festival med installationen Outside the Box som är en evighetsspegel i tre dimensioner.

Jesper Andersson, student på civilingenjörsprogrammet i elektronikdesign

”Att få system att fungera tillsammans intresserar mig”

Jesper Andersson har alltid varit intresserad av att plocka isär och sätta ihop tekniska prylar. Det får han göra på civilingenjörsprogrammet i elektronikdesign. Han uppskattar alla föreningar och aktiviteter som studenterna kan engagera sig i.

Sex studenter står runt ett bord och tittar på en robot de byggt

CDIO på Elektronikdesign: Tänk ut, designa, plocka ihop och ta i drift.

Studenterna i Elektronikdesign årskurs 5, avslutar en stor projektkurs som heter ”CDIO-projektkurs, TNE085”.

Elin Wollert och Sandra Pantzare demonstrerar sin sensorsula på häst

Elektronikdesign för halta hästar kan spara miljoner

Skojar du?! Taket lyfter sig när Elin Wollert och Sandra Pantzare inser att idén för deras exjobb i elektronikdesign håller. I framtiden kan en sensorsula mellan hästhov och sko trådlöst överföra information om hästens rörelsemönster.

David Tran, Isabelle Hallman och Jacob Bertlin, blivande civilingenjörer i Medieteknik

Fyllda kurser i superdatorprogrammering

Nordens kraftfullaste superdator Tetralith kommer att ge extra datorkraft även åt de studenter som läser de populära kurserna i parallelldatorprogrammering. En oundviklig kunskap om man vill ligga i framkant, enligt studenterna.

Siktade högt - träffade ÖB

”Intervjua en person som arbetar med projektledning!” Så löd uppgiften till studenterna i kursen projektledning. Sandra Pantzare och hennes kurskompisar siktade högt – och fick träff på överbefälhavare Micael Bydén.