Biografi

  • Doktorsexamen i data- och informationsvetenskap, Linnéuniversitetet, 2019
  • Masterexamen i datavetenskap (informationskontrollsystem och teknologier), Odessa National Polytechnic University, Ukraina, 2012
  • Kandidatexamen i datavetenskap, Odessa National Polytechnic University, Ukraina, 2010

Kostiantyn Kucher föddes i Odessa, Ukraina. Han tog en masterexamen med utmärkelse i datavetenskap vid Odessa National Polytechnic University 2012. Under 2013–2018 var Kostiantyn doktorand med inriktning mot informationsvisualisering och visuell analys under handledning av Prof. Dr. Andreas Kerren i forskningsgruppen ISOVIS vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Linnéuniversitetet. Kostiantyn disputerade på sin doktorsavhandling med titeln "Sentiment and Stance Visualization of Textual Data for Social Media" i april 2019. Under december 2018–december 2019 var han forskningsassistent i forskningsgruppen ISOVIS vid LNU.

Under januari 2020–augusti 2022 var han biträdande universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik vid LNU. Under maj 2021–augusti 2022 var Kostiantyn även gästadjunkt på deltid vid Linköpings universitet.

Från och med september 2022 är Kostiantyn universitetslektor i forskningsgruppen iVis vid Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet i Norrköping.


Forskning

Kostiantyns huvudsakliga forskningsintressen och projekt inkluderar följande:

  • textvisualisering och visuell textanalys (se Text Visualization Browser på https://textvis.lnu.se);
  • visualisering av åsikter och attityder i textdata (se Sentiment Visualization Browser på https://sentimentvis.lnu.se och StaViCTA-projektets webbsida på https://cs.lnu.se/stavicta);
  • nätverks- och tidsvisualisering av data (särskilt för sociala mediedata);
  • ytterligare integration av visuella analysmetoder med beräkningsmodeller (särskilt för språkteknologi och textutvinning) samt förklarande artificiell intelligens, XAI (se TrustMLVis Browser på https://trustmlvis.lnu.se); och
  • domänapplikationer för informationsvisualisering och visuell analys (se till exempel BioVis Explorer på https://biovis.lnu.se).

Publikationer

2023

2022

2021

Kostiantyn Kucher, Masoud Fatemi, Mikko Laitinen (2021) Towards Visual Sociolinguistic Network Analysis Proceedings of the 16th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications (VISIGRAPP '21): Volume 3: IVAPP, Online Streaming, February 8-10, 2021, s. 248-255 Vidare till DOI

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013