Fotografi av Kristin Thomas

Kristin Thomas

Universitetslektor, Docent

Min forskning handlar om implementeringen av hälsofrämjande insatser och arbetssätt i hälso- och sjukvårdsorganisationer och skola, speciellt hur psykisk hälsa och välbefinnande kan stärkas i olika målgrupper.

Implementering av hälsofrämjande insatser

Implementeringsforskning

Akademisk examen & aktuella uppdrag

 • BSc Psychology, 2005
 • MSc Health Psychology, 2007
 • Medicine doktor, 2015
 • Docentur, 2021
 • Biträdande programansvarig på Masterprogrammet i Medicinsk vetenskap
 • Mentor för studenter som läser folkhälsovetenskap på avancerad nivå
 • Kursansvarig för kurser inom folkhälsovetenskap:
  • Implementering inom hälso- och sjukvård, 7,5hp
  • Jämlik vård och välfärd, 7,5hp
  • Hälsofrämjande förhållningssätt och hälsofrämjande miljö, 7,5hp
 • Kurskoordinator för doktorandkurs:
  • Implementation in health care and society, 5hp
 • Handleder studenter på avancerad nivå och doktorander inom folkhälsovetenskap och implementeringsvetenskap
 • Resurs och lärare i kvalitativ metodik på kandidat och avancerad nivå

Publikationer

2023

Per Nilsen, Jeanette Wassar Kirk, Kristin Thomas (2023) Going beyond the traditional tools of implementation science FRONTIERS IN HEALTH SERVICES, Vol. 3, Artikel 1343058 Vidare till DOI
Petra Dannapfel, Preben Bendtsen, Marcus Bendtsen, Kristin Thomas (2023) Implementing smoking cessation in routine primary care-a qualitative study FRONTIERS IN HEALTH SERVICES, Vol. 3, Artikel 1201447 Vidare till DOI
Nadine Karlsson, Janna Skagerström, Amy O’Donnell, Latifa Abidi, Kristin Thomas, Per Nilsen, Torgeir Gilje Lid (2023) Relationship Between Educational Level and Attitudes Towards Alcohol Conversations in Healthcare: A Cross-Sectional Survey Conducted in Four European Countries International Journal of Public Health, Vol. 68, Artikel 1605634 Vidare till DOI
Suzana Holmér, Ann-Charlotte Nedlund, Kristin Thomas, Barbro Krevers (2023) How health care professionals handle limited resources in primary care - an interview study BMC Health Services Research, Vol. 23, Artikel 6 Vidare till DOI
Maria Fagerström, Marie Löf, Ulrika Müssener, Kristin Thomas (2023) The importance of trusting conditions for organizations readiness to implement mHealth to support healthy lifestyle behaviors: An interview study within Swedish child and school healthcare Digital Health, Vol. 9, Artikel 20552076231181476 Vidare till DOI

Nyheter