Hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården

Jag är intresserad av implementering av hälsofrämjande insatser i hälso- och sjukvården; beteendeförändring bland personal och patienter, och patienters roll i implementeringsprocesser.

Min avhandling tittar på implementeringen av ett nytt sätt att arbeta med levnadsvanor i primärvården i Region Östergötland så kallade livsstilsteam. Arbetssättet syftar till att förbättra rutiner kring screening och rådgivning av ohälsosamma levnadsvanor och beteendeförändring.  Implementering undersöks med ett patient- och personal perspektiv där både process och utfall undersöks. I en studie utforskas specifikt patienters roll i implementeringen av rådgivning kring levnadsvanor. En annan studie är en processutvärdering av implementeringen under en fem-års period. 

Om mig
Visa/dölj innehåll

Bakgrund

Jag är beteendevetare med inriktning på hälsa och psykologi. Jag har en MSc Health Psychology från University of the West of England. Tidigare har jag varit projektansvarig för ett projekt om hälsofrämjande insatser i arbetslivet på Aneurin Bevan Health Board, Newport, Wales och gruppledare för stresshanterings för South Gloucester Primary Care Trust, England.

CV

2005 Kandidatexamen i Psykologi

2007 Master i Hälsopsykologi

ResearchGate

Besök min profil på ResearchGate >>

Undervisning

Hälsa, Etik, Lärande

Lära och leda i förbättringsarbete

Hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

Jan Marcusson, Magnus Nord, Maria Johansson, Jenny Alwin, Lars-Åke Levin, Petra Dannapfel, Kristin Thomas, Bozena Poksinska, Annette M. Sverker, Anna Olaison, Elisabet Cedersund, Susanne Kelfve, Andreas Motel-Klingebiel, Ingrid Hellström, Agneta Kullberg, Ylva Böttiger, Huan-Ji Dong, Anneli Peolsson, Malin Wass, Johan Lyth, Agneta Andersson (2019) Proactive healthcare for frail elderly persons: study protocol for a prospective controlled primary care intervention in Sweden BMJ Open , Vol. 9 Vidare till DOI

Forskning
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll