05 juni 2020

Kristin Thomas, biträdande universitetslektor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, har tilldelats 5,9 miljoner kronor från Forskningsrådet Forte för sitt projekt "Implementering av mobilbaserade verktyg för att främja hälsosamma levnadsvanor inom barn- och skolhälsovård".

Mor och dotter tittar på en telefon
GoodLifeStudio

– Att ansöka till Fortes riktade utlysning inom implementering var en självklarhet för mig. Det känns verkligen kul att som huvudsökande, få ta del av dessa medel, säger Kristin Thomas.

LiU har ett starkt namn inom implementeringsforskning i Sverige. Kristin Thomas projekt är ett avknoppningsprojekt från professor Marie Löfs forskningsprogram MoBILE, som utvecklar och utvärderar mobilbaserade stöd.

Implementering av mobila lösningar för ökad hälsa

Forskning har visat att mobilbaserade lösningar kan ha hälsosamma effekter. Aktuellt projekt kommer att titta på hur man kan föra in digitala hälsolösningar inom barn- och skolhälsovården, som stöd för patienter, elever, barn och föräldrar, samt vilken beredskap och vilka förutsättningar som krävs.

Kristin Thomas.Kristin Thomas, biträdande universitetslektor vid HMV. Foto: Göran Billeson.

Det känns jättekul att jobba med just barn i ett av projekten och skolungdomar i det andra. Båda målgrupperna är verkligen aktuella att jobba förebyggande med, vilket är enormt inspirerande.

En annan del av projektet kommer att titta på implementeringen i socioekonomiskt utsatta grupper. En app riktad till föräldrar som har barn med fetma har nu vidareutvecklats och översatts till arabiska och somaliska. Beteendeförändring och hälsofrämjande arbete, samt dess implementering har löpt som en röd tråd i Kristin Thomas forskning. 

Stödet från Forte innebär både frihet och självständighet. Jag kommer äntligen få utveckla min egen forskningslinje inom implementering och även kunna anställa en doktorand, säger Kristin Thomas.

Bra forskningsmiljö vid LiU

Kristin Thomas intresserade sig tidigt för forskning under sin hälsopsykologutbildning i Storbritannien. För doktorandstudier sökte hon sig till sin uppväxtstad Linköping och kom i kontakt med sin blivande huvudhandledare, professor Preben Bendtsen. Avhandlingen försvarades 2015 och fokuserade på hur man kan föra in nya arbetssätt i primärvården.

Efter disputationen har jag stannat kvar, för jag trivs så bra – både med Linköpings universitet och alla kollegor, och så har jag hamnat i väldigt roliga projekt inom implementeringsfältet. Både som post doc och nu som biträdande lektor, säger Kristin Thomas.

Forskningsrådet Forte beviljade i denna utlysningsomgång totalt 14 projekt spridda över landet. Start för beviljade projekt är den 1 juli 2020. Medsökande för Kristin Thomas projekt är professor Marie Löf och professor Per Nilsen, båda vid HMV.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Bidrag från Familjen Kamprads stiftelse förlänger forskningsprogram om smarta elnät

Forskningsprogrammet “Resistans och effekt - om smarta elnät för de många människorna” har fått ytterligare 19,8 miljoner kronor i bidrag från Familjen Kamprads stiftelse och fortsätter i tre år till.

Keti Chukhrov.

"Den svenska akademiska världen är mycket unik"

Keti Chukhrov har uppskattat sitt år vid LiU som gästprofessor i Tage Danielssons namn. Hon är imponerad av hur demokratiskt arbetet är upplagt, samt det stöd och fina samarbete som präglar IKOS.

Superdatorn Berzelius.

Superdatorn Berzelius uppgraderas till dubbla kapaciteten

Superdatorn Berzelius används för forskning inom bland annat livsvetenskaperna, maskininlärning och AI. Till hösten ska Berzelius uppgraderas, en satsning som möjliggörs av en donation på 125 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.