05 juni 2020

Kristin Thomas, biträdande universitetslektor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, har tilldelats 5,9 miljoner kronor från Forskningsrådet Forte för sitt projekt "Implementering av mobilbaserade verktyg för att främja hälsosamma levnadsvanor inom barn- och skolhälsovård".

Mor och dotter tittar på en telefon GoodLifeStudio

– Att ansöka till Fortes riktade utlysning inom implementering var en självklarhet för mig. Det känns verkligen kul att som huvudsökande, få ta del av dessa medel, säger Kristin Thomas.

LiU har ett starkt namn inom implementeringsforskning i Sverige. Kristin Thomas projekt är ett avknoppningsprojekt från professor Marie Löfs forskningsprogram MoBILE, som utvecklar och utvärderar mobilbaserade stöd.

Implementering av mobila lösningar för ökad hälsa

Forskning har visat att mobilbaserade lösningar kan ha hälsosamma effekter. Aktuellt projekt kommer att titta på hur man kan föra in digitala hälsolösningar inom barn- och skolhälsovården, som stöd för patienter, elever, barn och föräldrar, samt vilken beredskap och vilka förutsättningar som krävs.

Kristin Thomas.Kristin Thomas, biträdande universitetslektor vid HMV. Foto: Göran Billeson.

Det känns jättekul att jobba med just barn i ett av projekten och skolungdomar i det andra. Båda målgrupperna är verkligen aktuella att jobba förebyggande med, vilket är enormt inspirerande.

En annan del av projektet kommer att titta på implementeringen i socioekonomiskt utsatta grupper. En app riktad till föräldrar som har barn med fetma har nu vidareutvecklats och översatts till arabiska och somaliska. Beteendeförändring och hälsofrämjande arbete, samt dess implementering har löpt som en röd tråd i Kristin Thomas forskning. 

Stödet från Forte innebär både frihet och självständighet. Jag kommer äntligen få utveckla min egen forskningslinje inom implementering och även kunna anställa en doktorand, säger Kristin Thomas.

Bra forskningsmiljö vid LiU

Kristin Thomas intresserade sig tidigt för forskning under sin hälsopsykologutbildning i Storbritannien. För doktorandstudier sökte hon sig till sin uppväxtstad Linköping och kom i kontakt med sin blivande huvudhandledare, professor Preben Bendtsen. Avhandlingen försvarades 2015 och fokuserade på hur man kan föra in nya arbetssätt i primärvården.

Efter disputationen har jag stannat kvar, för jag trivs så bra – både med Linköpings universitet och alla kollegor, och så har jag hamnat i väldigt roliga projekt inom implementeringsfältet. Både som post doc och nu som biträdande lektor, säger Kristin Thomas.

Forskningsrådet Forte beviljade i denna utlysningsomgång totalt 14 projekt spridda över landet. Start för beviljade projekt är den 1 juli 2020. Medsökande för Kristin Thomas projekt är professor Marie Löf och professor Per Nilsen, båda vid HMV.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.

Manlig och kvinnlig forskare vid bokhylla.

Kraftsamling kring framtidens elsystem

Tänk dig elförsörjningen år 2050. Nu ska LiU-forskare analysera energisystemet utifrån dess egen förmåga att hantera störningar, efter en donation från Polar Structure Initiative Foundation.

En person leker med en boll.

Ny forskning ska få fotbollsplaner mer hållbara

Konstgräsplaner betyder mycket för svensk fotboll – men det nordiska klimatet ställer till det. I dag finns inget bra miljövänligt alternativ till mikrogranulat som förbjuds  2031. Nu ska forskare titta på hur vi kan få mer cirkulära fotbollsplaner.