Hur påverkar förändringarna i svensk migrationspolitik individer och utvecklingen av hållbara städer och samhällen?

Vilken betydelse har permanenta och tillfälliga uppehållstillstånd för olika integrationsutfall såsom arbete, välmående, familjebildning och studier? Hur skiljer sig den kommunala bostadspolitiken förnyanlända flyktingar? Hur påverkar migrationspolitik flyktingflöden? Min forskning fokuserar på hur förändringarna i svensk migrationspolitik, från 2016 och framåt, påverkar individer och utvecklingen av hållbara städer och samhällen.

Jag är universitetslektor på Linköpings universitet och kursansvarig för ”Livsvillkor – Grannskap och Identitet” (7.5 HP) på programmet för Samhälls- och kulturanalys.

Mina huvudsakliga forskningsintressen rör mångkulturell politik, det mångkulturella samhället, integration och migration. Jag är speciellt intresserad av hur förändringarna i svensk migrationspolitik, från 2016 och framåt, påverkar inkludering, välmående och boendesituationen hos flyktingar. Sedan 2021 bedriver jag ett forskningsprojekt med detta tema som bedrivs både på Linköping och Uppsala Universitet med titeln ” Tillfälligt välkomna - En undersökning av länkar och hinder mellan den restriktiva vändningen i migrationspolitiken och en omvandling till ett socialt hållbart och inkluderande samhälle”.

Från och med 2021 medverkar jag i ett forskningsprojekt som utgår från REMESO med titeln ” Uppehållstillstånd utan hållbar bostad – Planering för en hållbar bostad för migranter med flyktingbakgrund i tider av föränderlig migrationspolitik”. I projektet kommer vi kartlägga utmaningar och lösningar för ett acceptabelt boende för nyanlända flyktingar, utifrån de nyanländas eget perspektiv. Detta kommer ställas mot planerare och andra kommunala aktörers perspektiv för att finna bra lösningar för ett hållbart boende för alla. 

PublikationerVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

UndervisningVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll