Varför är vissa ungdomar med utländsk bakgrund framgångsrika och andra inte? Vilken roll spelar etnisk bakgrund i elevernas framgång? Och vilka svårigheter och hinder stöter dessa elever på i vardagen?

Detta är frågeställningarna i projektet "Högpresterande ungdomar med utländsk bakgrund: identitet och framgångsstrategier."

Projektet leds av Layal Kasselias Wiltgren, och finansieras av FORTE.

Frågeställningar

Exempel på frågeställningar:

  • Hur uttrycker och iscensätter ungdomar etnicitet, klass och platstillhörighet i högpresterande skolor?
  • Vilka sociala strategier, inklusive språklig stil, använder ungdomar för att hantera sin etniska annorlundahet och vilka hinder stöter de på i vardagen?
  • Vilka föreställningar kring svenskhet och icke svenskhet artikuleras?
  • Hur omtalas ungdomarnas bakgrund av lärare och skolkamrater?

Målgruppen är gymnasieelever som har bra betyg i skolan och inte bor i områden kännetecknade av utanförskap och andra former av socioekonomiska problem.
Studien bygger på fältarbete och intervjuer med högpresterande elever, deras lärare och skolledare.

Utgångspunkter

Klass har på senare år åter blivit ett använt begrepp inom samhällsvetenskaperna, men det finns få studier där klass och etnicitet vävs samman. I synnerhet medelklassbakgrund och etnicitet är ett ämne där det saknas studier i ett svenskt sammanhang.

Det är viktigt att få insikt i högpresterande elevers framgångsstrategier i utbildningssystemet såväl som strukturella och sociala hinder som de på grund av sin etniska annorlundahet möter i sin vardag. En bärande utgångspunkt är att identitetsskapande och etniska relationer bör förstås i relation till den normerande men samtidigt omarkerade svenskheten. Denna studie ämnar bidra med förståelse till komplexiteten som omger fältet högpresterande ungdomar med utländsk bakgrund i priviligierade områden.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

2017

2016

2014

NyheterVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll