06 november 2023

När Vetenskapsrådet delar ut forskningsbidrag inom utbildningsvetenskap får Linköpings universitet mest pengar av alla lärosäten. Det står klart efter att bidragstagarna tillkännagivits. Även forskning kring digitaliseringens konsekvenser för samhället har framgång hos Vetenskapsrådet.

Klassrum med elever och lärare.
Nikada

Vetenskapsrådet delar sammanlagt ut 184 miljoner kronor inom området Utbildningsvetenskap för åren 2024–27. Linköpings universitet får nästan 28 miljoner kronor – mest av alla lärosäten. Här är forskarna som fått pengar:

• Layal Wiltgren, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 5,98 miljoner kronor för Skolans otrygga platser: barns perspektiv.
• Fredrik Jeppsson, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 5,98 miljoner för Multimodalt meningsskapande och bedömning i flerspråkiga naturvetenskapliga klassrum.
• Henrik Lindqvist, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 5,96 miljoner för projektet En longitudinell studie om professionell självtillit, känslomässiga utmaningar och moralisk stress i lärar- och läkarutbildningen.
• Johanna Frejd, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 4,36 miljoner för Evolution i serieformat.
• Helene Elvstrand, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 4,35 miljoner kronor för Elevassistenters uppdrag i svensk skola: Hur går det och enligt vem?
• Linda Mannila, Institutionen för datavetenskap, 1,19 miljoner kronor för i nätverksbidrag för NordicEdAI – ett nordiskt tvärvetenskapligt nätverk kring AI inom utbildningen.

Digitaliseringens konsekvenser

Vetenskapsrådet ger också totalt 95 miljoner kronor till olika projekt inom det som kallas forskningsmiljö om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser för åren 2023–2028.

I Linköping får Elin Wihlborg vid Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling 17,8 miljoner kronor för projektet Resilienta institutioner i en digital era. Det är mest av alla de sex projekt inom området som Vetenskapsrådet beslutat stödja.

Övriga som fått pengar är Malmö universitet, Institutet för framtidsstudier, Kungliga tekniska högskolan och Södertörns högskola.

Humaniora och samhällsvetenskap

Inom området Humaniora och samhällsvetenskap delar Vetenskapsrådet ut sammanlagt 436 miljoner kronor 2024–2027. Linköpings universitet får bidrag för två projekt.

Mest får India Morrison vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper: 5,81 miljoner kronor för projektet Hormonellneuromodulering i dyadiska sociala interaktioner.

Mikael Heimann vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande får 4,17 miljoner kronor för projektet Den tidsmässiga strukturen bakom imitativt samspel från födelsen och tre månader framåt.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.