06 november 2023

När Vetenskapsrådet delar ut forskningsbidrag inom utbildningsvetenskap får Linköpings universitet mest pengar av alla lärosäten. Det står klart efter att bidragstagarna tillkännagivits. Även forskning kring digitaliseringens konsekvenser för samhället har framgång hos Vetenskapsrådet.

Klassrum med elever och lärare. Nikada

Vetenskapsrådet delar sammanlagt ut 184 miljoner kronor inom området Utbildningsvetenskap för åren 2024–27. Linköpings universitet får nästan 28 miljoner kronor – mest av alla lärosäten. Här är forskarna som fått pengar:

• Layal Wiltgren, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 5,98 miljoner kronor för Skolans otrygga platser: barns perspektiv.
• Fredrik Jeppsson, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 5,98 miljoner för Multimodalt meningsskapande och bedömning i flerspråkiga naturvetenskapliga klassrum.
• Henrik Lindqvist, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 5,96 miljoner för projektet En longitudinell studie om professionell självtillit, känslomässiga utmaningar och moralisk stress i lärar- och läkarutbildningen.
• Johanna Frejd, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 4,36 miljoner för Evolution i serieformat.
• Helene Elvstrand, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 4,35 miljoner kronor för Elevassistenters uppdrag i svensk skola: Hur går det och enligt vem?
• Linda Mannila, Institutionen för datavetenskap, 1,19 miljoner kronor för i nätverksbidrag för NordicEdAI – ett nordiskt tvärvetenskapligt nätverk kring AI inom utbildningen.

Digitaliseringens konsekvenser

Vetenskapsrådet ger också totalt 95 miljoner kronor till olika projekt inom det som kallas forskningsmiljö om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser för åren 2023–2028.

I Linköping får Elin Wihlborg vid Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling 17,8 miljoner kronor för projektet Resilienta institutioner i en digital era. Det är mest av alla de sex projekt inom området som Vetenskapsrådet beslutat stödja.

Övriga som fått pengar är Malmö universitet, Institutet för framtidsstudier, Kungliga tekniska högskolan och Södertörns högskola.

Humaniora och samhällsvetenskap

Inom området Humaniora och samhällsvetenskap delar Vetenskapsrådet ut sammanlagt 436 miljoner kronor 2024–2027. Linköpings universitet får bidrag för två projekt.

Mest får India Morrison vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper: 5,81 miljoner kronor för projektet Hormonellneuromodulering i dyadiska sociala interaktioner.

Mikael Heimann vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande får 4,17 miljoner kronor för projektet Den tidsmässiga strukturen bakom imitativt samspel från födelsen och tre månader framåt.

Läs mer på vr.se

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.

Manlig och kvinnlig forskare vid bokhylla.

Kraftsamling kring framtidens elsystem

Tänk dig elförsörjningen år 2050. Nu ska LiU-forskare analysera energisystemet utifrån dess egen förmåga att hantera störningar, efter en donation från Polar Structure Initiative Foundation.

En person leker med en boll.

Ny forskning ska få fotbollsplaner mer hållbara

Konstgräsplaner betyder mycket för svensk fotboll – men det nordiska klimatet ställer till det. I dag finns inget bra miljövänligt alternativ till mikrogranulat som förbjuds  2031. Nu ska forskare titta på hur vi kan få mer cirkulära fotbollsplaner.