Fotografi av Linus Ekman Burgman

Linus Ekman Burgman

Doktorand

Intresserad av vad som påverkar vårt utnyttjande av olika resurser. Vad är det som påverkar hur vi ser på avloppsslam som en resurs och ett problem, något som är både naturligt och onaturligt.

Avfall eller resurs? Hur det som kallas avfall kan komma till användning

Det är inte alltid så lätt att avgöra vad som är avfall och ännu svårare att veta vad som ska göras med det. Genom att titta interdisciplinärt på avfall, och framförallt avloppsslam, är ambitionen att finna nya sätt att använda detta.

En konsekvens av ett urbant samhälle med utvecklad sanitet är att det skapas ett slam  vars användning är ifrågasatt. I slammet samlas inte bara urin och avföring utan är en slags spegelbild av vårt samhälle, konsumtion och annat. Slammet blir till en potentiell resurs för näringsämnen och energi, och samtidigt kan det ses som ett hot med ett osäkert innehåll av tungmetaller, kemikalier och smittoämnen. Slammet blir därför en resurs samtidigt som det är ett avfall.

I Sverige pågår just nu en process med syfte att förbjuda markspridningen, vilket är den huvudsakliga strategin idag. Vad kommer att komma sedan? Vad är det som möjliggör vissa tekniker? Slammet beskrivs på flera olika sätt vilket kan påverka hur vi ser på de olika möjligheterna för att använda det. Det ställer frågor om vad som är naturligt och inte.

Att få en ökad förståelse för komplexiteten av vad avloppsslam är kan hjälpa att komma vidare i kontroversen som gör det svårt att hitta långsiktiga lösningar. Tanken med projektet är att kombinera termisk behandling, till exempel förbränning, för att kunna utvinna olika typer av ämnen ur slammet.

Publikationer

2023

Marzieh Bagheri, Torben Bauer, Linus Ekman Burgman, Elisabeth Wetterlund (2023) Fifty years of sewage sludge management research: Mapping researchers' motivations and concerns Journal of Environmental Management, Vol. 325, Artikel 116412 Vidare till DOI

2022

Linus Ekman (2022) What sewage sludge is and conflicts in Swedish circular economy policymaking Environmental Sociology, Vol. 8, s. 292-301 Vidare till DOI

2021

Linus Ekman Burgman, Björn Wallsten (2021) Should the Sludge Hit the Farm?: - How Chemo-Social Relations Affect Policy Efforts to Circulate Phosphorus in Sweden Sustainable Production and Consumption, Vol. 27, s. 1488-1497 Vidare till DOI

2020

Torben Bauer, Linus Ekman Burgman, Lale Andreas, Anders Lagerkvist (2020) Effects of the Different Implementation of Legislation Relating to Sewage Sludge Disposal in the EU Detritus, Vol. 10, s. 92-99 Vidare till DOI

2017

Linus Ekman Burgman, Robin Engström (2017) The Many Feminist Voices of the Radical Right: An actor-oriented study of the Sweden Democrats' conception of equality HumaNetten, Vol. 38, s. 1-15 Vidare till DOI

CV

CV i korthet

2015-2018
Utredare Migrationsverket

2013-2015
MSc. i nationalekonomi, Köpenhamns universitet
Masterarbetes titel ”The determinants of food waste” finansierat av seed-bidrag från Köpenhamns universitet för innovativa forskningsidéer

2010-2013
BSc. i nationalekonomi, Lunds universitet
Kandidatarbetets titel ”Currency competition and the denomination of wages in the Palestinian territories” Del av Minor Field Studies-stipendium från SIDA

 

Konferenser

Linus Ekman Burgman deltog i workshoppen "Vad skall hända med avloppsslammet i framtiden", som Green North arrangerade tillsammans med Waste Refinery den 13 mars.

Se workshopen med Linus Ekman Burgman. 

Forskningsprojekt

Handledare

Organisation