Fotografi av Madeleine Winberg

Madeleine Winberg

Doktorand

Jag är anställd som doktorand vid HMV och arbetar även viss tid med undervisning på arbetsterapeututbildningen.

Presentation

Min forskning handlar om kunskapsimplementering; att överbrygga skillnader mellan förväntad praxis i vården utifrån vad som är bästa tillgängliga evidens, och befintlig praktik.
 
I det nationella forskningsprojekt jag är delaktig i prövar vi en strategi för implementering av evidensbaserade riktlinjer inom ortopedisk kontext, i syfte att förebygga en vanlig vårdkomplikation (urinretention) i samband med höftkirurgi. 

Mitt doktorandprojekt handlar om hur ofta denna vårdkomplikation uppstår idag, hur vården erfars av patienter, hinder och underlättande faktorer för implementering av evidens inom ortopedisk kontext samt effekterna av projektets intervention – det vill säga, om och hur en mer evidensbaserad omvårdnad och rehabilitering vid höftkirurgi kan säkerställas.
 

Om mig

CV

  • 2007 – Magisterexamen i arbetsterapi, Linköpings universitet
  • 2003 – Kandidatexamen i arbetsterapi, Linköpings universitet

Utbildningsuppdrag

2022 - Utbildningsuppdrag i termin 2 på Arbetsterapeututbildningen, Linköpings universitet, Campus Norrköping

 

Publikationer

Forskning

Doktorand i forskningsprojektet Onset PrevenTIon of urinary retention in Orthopaedic Nursing and rehabilitation (OPTION).

Kollegor