Utveckling av system för statistisk analys

Jag har en bakgrund i statistik och dataanalys. Vid Institutet för Analytisk Sociologi (IAS) är jag en del av ett forskningsinitiativ som studerar de mekanismer och processer som förklarar segregation.

Min roll på IAS är att utveckla system för statistisk analys av longitudinell registerdata. Detta innefattar databashantering, discrete-choice modellering, nätverksanalys, agentbaserad modellering och spatial visualisering. 

Den programvara som jag använder är R. Specifika forskningsfrågor som dessa system är avsedda att användas till inkluderar segregation av arbetsplatser, och dynamiken av segregation i skolan.

Akademisk examen

  • Masterexamen i Statistik, 2015
  • Kandidatexamen i Statistik, 2013