04 oktober 2021

År 2025 ska Sydöstra sjukvårdsregionen ha en universitetssjukvård som är nationellt ledande inom forskning, utbildning och utveckling. Det beslutet har tagits av respektive regionstyrelse i Östergötland, Kalmar och Jönköping tillsammans med Linköpings universitet och Medicinska fakulteten, som blir en central del i den satsningen.

En operationssal sedd ovanifrån Foto Thor Balkhed

Beslutet, som alltså tagits i veckan av samtliga aktörer i Sydöstra sjukvårdsregionen (SÖSR) formulerar flera målbilder till år 2025, bland annat:

  • Ge patienterna en hälso- och sjukvård i världsklass
  • Ha fokus på patienten i hela vårdkedjan
  • Ha en sammanhållen framgångsrik klinisk forskningsmiljö
  • Vara bäst i Sverige på klinisk utbildning och världsledande i utvecklingen av interprofessionellt lärande.

– Det här är vi mycket glada över. Målet är att skapa en ännu bättre sjukvård för invånarna. Forskning, utbildning och utveckling hänger samman och därför är det viktigt att även sjukvårdssystemet gör det, säger Region Östergötlands regiondirektör Krister Björkegren.

Tydlig roll för Medicinska fakulteten

I detta har LiU och Medicinska fakulteten fått en tydlig roll vad gäller både klinisk forskning och klinisk utbildning.

– Den långtgående samverkan som vi länge haft mellan LiU och RÖ har, inte minst genom den decentraliserade läkarutbildningen, utvecklats till ett nära akademiskt samarbete mellan LiU och hela Sydöstra sjukvårdsregionen, säger Johan Söderholm, dekan vid Medicinska fakulteten.

Tillsammans slå parterna fast att SÖSR ska vara Sveriges bästa sjukvårdsregion för klinisk utbildning, bland annat genom att lärosätena och huvudmännen för hälso- och sjukvård har ett tydliggjort gemensamt ansvar för utbildning inom vårdprofessionerna, från studiestart till specialist- och docentkompetens och att den decentraliserad läkarutbildning i SÖSR är rankad Sveriges bästa läkarutbildning. Vidare vill parterna att SÖSR:s utbildningar genom forskningsbaserad pedagogisk utveckling är internationellt ledande inom interprofessionellt lärande.

Transnationell forskning

Inom klinisk forskning ser parterna att SÖSR ska hålla en hög kvalitet med internationellt ledande transnationell forskning i mötet mellan människa och teknik, en sammanhållen framgångsrik klinisk forskningsmiljö, där alla enheter har en tydliggjord forskningsuppgift –  och där ett gemensamt system inom hela SÖSR för vård- och forskningsdata finns. Man vill också verka för en fortsatt stark miljö för kliniska studier och nationellt ledande miljö för klinisk forskning inom medtech.

– Det nu aktuella dokumentet, antaget på högsta nivå hos sjukvårdshuvudmännen, befäster vårt samarbete och förtydligar våra gemensamma målsättningar. Med gemensamma mål och strategier drar vi åt samma håll och därmed kan vi få en starkare utveckling inom klinisk utbildning, klinisk forskning och hälso- och sjukvårdsutveckling, säger Johan Söderholm.

Staffan Hägg är adjungerade professor vid Institutionen för medicin och hälsa på LiU samt överläkare och verksamhetschef vid Futurum, Region Jönköpings läns akademi för hälsa och vård. Han ser stora fördelar med beslutet.

– Det handlar om att ”bygga ihop” Sydöstra sjukvårdsregionen i ett och samma system kring forskning, utbildning och utvecklingsfrågor, med målet att helt enkelt skapa en ännu bättre hälso- och sjukvård för invånarna, säger Hägg.

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.