04 oktober 2021

År 2025 ska Sydöstra sjukvårdsregionen ha en universitetssjukvård som är nationellt ledande inom forskning, utbildning och utveckling. Det beslutet har tagits av respektive regionstyrelse i Östergötland, Kalmar och Jönköping tillsammans med Linköpings universitet och Medicinska fakulteten, som blir en central del i den satsningen.

En operationssal sedd ovanifrån Foto Thor Balkhed

Beslutet, som alltså tagits i veckan av samtliga aktörer i Sydöstra sjukvårdsregionen (SÖSR) formulerar flera målbilder till år 2025, bland annat:

  • Ge patienterna en hälso- och sjukvård i världsklass
  • Ha fokus på patienten i hela vårdkedjan
  • Ha en sammanhållen framgångsrik klinisk forskningsmiljö
  • Vara bäst i Sverige på klinisk utbildning och världsledande i utvecklingen av interprofessionellt lärande.

– Det här är vi mycket glada över. Målet är att skapa en ännu bättre sjukvård för invånarna. Forskning, utbildning och utveckling hänger samman och därför är det viktigt att även sjukvårdssystemet gör det, säger Region Östergötlands regiondirektör Krister Björkegren.

Tydlig roll för Medicinska fakulteten

I detta har LiU och Medicinska fakulteten fått en tydlig roll vad gäller både klinisk forskning och klinisk utbildning.

– Den långtgående samverkan som vi länge haft mellan LiU och RÖ har, inte minst genom den decentraliserade läkarutbildningen, utvecklats till ett nära akademiskt samarbete mellan LiU och hela Sydöstra sjukvårdsregionen, säger Johan Söderholm, dekan vid Medicinska fakulteten.

Tillsammans slå parterna fast att SÖSR ska vara Sveriges bästa sjukvårdsregion för klinisk utbildning, bland annat genom att lärosätena och huvudmännen för hälso- och sjukvård har ett tydliggjort gemensamt ansvar för utbildning inom vårdprofessionerna, från studiestart till specialist- och docentkompetens och att den decentraliserad läkarutbildning i SÖSR är rankad Sveriges bästa läkarutbildning. Vidare vill parterna att SÖSR:s utbildningar genom forskningsbaserad pedagogisk utveckling är internationellt ledande inom interprofessionellt lärande.

Transnationell forskning

Inom klinisk forskning ser parterna att SÖSR ska hålla en hög kvalitet med internationellt ledande transnationell forskning i mötet mellan människa och teknik, en sammanhållen framgångsrik klinisk forskningsmiljö, där alla enheter har en tydliggjord forskningsuppgift –  och där ett gemensamt system inom hela SÖSR för vård- och forskningsdata finns. Man vill också verka för en fortsatt stark miljö för kliniska studier och nationellt ledande miljö för klinisk forskning inom medtech.

– Det nu aktuella dokumentet, antaget på högsta nivå hos sjukvårdshuvudmännen, befäster vårt samarbete och förtydligar våra gemensamma målsättningar. Med gemensamma mål och strategier drar vi åt samma håll och därmed kan vi få en starkare utveckling inom klinisk utbildning, klinisk forskning och hälso- och sjukvårdsutveckling, säger Johan Söderholm.

Staffan Hägg är adjungerade professor vid Institutionen för medicin och hälsa på LiU samt överläkare och verksamhetschef vid Futurum, Region Jönköpings läns akademi för hälsa och vård. Han ser stora fördelar med beslutet.

– Det handlar om att ”bygga ihop” Sydöstra sjukvårdsregionen i ett och samma system kring forskning, utbildning och utvecklingsfrågor, med målet att helt enkelt skapa en ännu bättre hälso- och sjukvård för invånarna, säger Hägg.

Senaste nytt från LiU

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.