Fotografi av Marlene Dufvenberg

Marlene Dufvenberg

Universitetsadjunkt

Jag är lärare vid Enheten för fysioterapi och doktorand inom området skolios. Jag har 33 års klinisk erfarenhet inom habilitering och neurologi. Mitt fokus är att stödja studenternas utveckling samt forska om behandlingsalternativ vid skolios.

Presentation

Jag arbetar som lärare med undervisning inom Fysioterapeutprogrammet vid medicinska fakulteten i Linköping.

 Jag har specialistkompetens i Sjukgymnastik inom pediatrik. Samtidigt är jag också doktorand inom området Idiopatisk skolios där vi har en pågående RCT studie med långtidsuppföljning. Studien utvärderar hur väl ungdomarna accepterar behandling med; nattkorsett, skolios specifik träning eller enbart aktiv generell fysisk träning samt behandlingens effekt och minskad grad av skolios.

Utmärkelser

 • Utmärkt Inspiratör 2013
Studentkåren Consensus årliga pris för goda pedagogiska insatser

Om mig

CV

 • 1983 Sjukgymnastexamen
 • 1983-2014 Sjukgymnast, Landstinget i Östergötland, Barn- och Ungdomshabiliteringen
 • 1989 Vårdlärarutbildning, Tillämpad Fysiologi 
 • 1990 Motorisk utveckling, analys och behandlingsstrategier
 • 1991 Different perspectives on motor control
 • 1992 Påbyggnadsutbildning i Sjukgymnastik, inriktning mot Habilitering
 • 2003 Medicine kandidatexamen
 • 2004 Kurs i klinisk utvärdering
 • 2005 Medicine magisterexamen
 • 2005 Specialistkompetens i Sjukgymnastik inom pediatrik
 • 2006- Universitetsadjunkt, avdelningen för Fysioterapi, IMH, Medicinska fakulteten
 • 2012 Implementering, integrerat masterprogram 
 • 2015-2016 Ledarutvecklingsprogram för kursansvariga
 • 2016 Doktorand, forskarutbildning inom medicinsk vetenskap vid HMV

 

Undervisning vid Fysioterapeutprogrammet

 • Kursansvarig termin 4
 • Diagnostik och behandling vid neurologiska funktionshinder
 • Föreläsningar, seminarier och färdighetsträning framförallt i termin 4
 • Tentator vid programmets kurser
 • Handledning av examenskurs 
 • Lärare inom kursen Yrsel och balansrubbningar

Publikationer

2021

2018

2008

Övriga publikationer

Rapporter

 • EBH-Metoder för behandling av smärta hos barn/unga och vuxna med neurologiska funktionsnedsättningar 2013
 • Interprofessionellt omhändertagande av smärta för barn och ungdomar med cerebral pares, 6-18 år, inom habiliteringen 2016

Forskning

Organisation