Presentation

Jag är lärare på Fysioterapeutprogrammet vid medicinska fakulteten i Linköping. Jag har specialistkompetens i Sjukgymnastik inom pediatrik. Jag forskar också som doktorand inom adolescent idiopatisk skolios.

Undervisning vid Fysioterapeutprogrammet

 • Diagnostik och behandling vid neurologiska funktionshinder
 • Föreläsningar, seminarier, färdighetsträning framförallt i termin 4
 • Tentator vid flera av programmets kurser
 • Handledning av kandidatuppsatser och rapporter
 • Basgruppshandledare, föreläsning, seminarier och examinationer i kursen ”Fysioterapi vid neurologiska sjukdomar”, 7,5 hp
 • Basgruppshandledare i termin 1 och IPL
 • Föreläsare vid Logopedprogrammet

Utmärkelser

 • Utmärkt Inspiratör 2013
Studentkåren Consensus årliga pris för goda pedagogiska insatser

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

CV

 • 1983 Sjukgymnastexamen
 • 1983-2014 Sjukgymnast, Landstinget i Östergötland, Barn- och Ungdomshabiliteringen
 • 1989 Vårdlärarutbildning, Tillämpad Fysiologi 
 • 1990 Motorisk utveckling, analys och behandlingsstrategier
 • 1991 Different perspectives on motor control
 • 1992 Påbyggnadsutbildning i Sjukgymnastik, inriktning mot Habilitering
 • 2003 Medicine kandidatexamen
 • 2004 Kurs i klinisk utvärdering
 • 2005 Medicine magisterexamen
 • 2005 Specialistkompetens i Sjukgymnastik inom pediatrik
 • 2006- Universitetsadjunkt, avd för Fysioterapi, IMH, Medicinska fakulteten
 • 2012 Implementering, integrerat masterprogram 
 • 2015-2016 Ledarutvecklingsprogram för kursansvariga
 • 2016 Doktorand, forskarutbildning inom medicinsk vetenskap vid IMH
 • 2016 Basic Biostatistics 
 • 2016 Bioethics and Research ethics 
 • 2017 Exploring Human movements with computerized systems 
 • 2017 Scientific Methodology 
 • 2017 Scientific Communication and Information Retrieval
   

 

Uppdrag

 • Medlem i IMHs styrelse under perioden 2015-2017
 • Ledamot, Programutskottet vid Medicinska fakulteten

Övriga publikationer

Rapporter

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Forskningsområde
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll