Fotografi av Marlene Dufvenberg

Marlene Dufvenberg

Universitetsadjunkt

Jag är lärare vid Enheten för fysioterapi och doktorand inom området skolios. Jag har 33 års klinisk erfarenhet inom habilitering och neurologi. Mitt fokus är att stödja studenternas utveckling samt forska om behandlingsalternativ vid skolios.

Presentation

Jag arbetar som lärare med undervisning inom Fysioterapeutprogrammet vid medicinska fakulteten i Linköping.

 Jag har specialistkompetens i Sjukgymnastik inom pediatrik. Samtidigt är jag också doktorand inom området Idiopatisk skolios där vi har en pågående RCT studie med långtidsuppföljning. Studien utvärderar hur väl ungdomarna accepterar behandling med; nattkorsett, skolios specifik träning eller enbart aktiv generell fysisk träning samt behandlingens effekt och minskad grad av skolios.

Utmärkelser

 • Utmärkt Inspiratör 2013
Studentkåren Consensus årliga pris för goda pedagogiska insatser

Om migVisa/dölj innehåll

CV

 • 1983 Sjukgymnastexamen
 • 1983-2014 Sjukgymnast, Landstinget i Östergötland, Barn- och Ungdomshabiliteringen
 • 1989 Vårdlärarutbildning, Tillämpad Fysiologi 
 • 1990 Motorisk utveckling, analys och behandlingsstrategier
 • 1991 Different perspectives on motor control
 • 1992 Påbyggnadsutbildning i Sjukgymnastik, inriktning mot Habilitering
 • 2003 Medicine kandidatexamen
 • 2004 Kurs i klinisk utvärdering
 • 2005 Medicine magisterexamen
 • 2005 Specialistkompetens i Sjukgymnastik inom pediatrik
 • 2006- Universitetsadjunkt, avd för Fysioterapi, IMH, Medicinska fakulteten
 • 2012 Implementering, integrerat masterprogram 
 • 2015-2016 Ledarutvecklingsprogram för kursansvariga
 • 2016 Doktorand, forskarutbildning inom medicinsk vetenskap vid IMH
 • 2016 Basic Biostatistics 
 • 2016 Bioethics and Research ethics 
 • 2017 Exploring Human movements with computerized systems 
 • 2017 Scientific Methodology 
 • 2017 Scientific Communication and Information Retrieval
   

 

Undervisning vid Fysioterapeutprogrammet

 • Kursansvarig termin 4
 • Diagnostik och behandling vid neurologiska funktionshinder
 • Föreläsningar, seminarier och färdighetsträning framförallt i termin 4
 • Tentator vid programmets kurser
 • Handledning av examenskurs 
 • Lärare inom kursen Yrsel och balansrubbningar
 • Lärare inom kursen Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder 

Uppdrag

 • Medlem i IMHs styrelse under perioden 2015-2019
 • Ledamot, Programutskottet vid Medicinska fakulteten 2015-2019
 

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2018

2008

Övriga publikationer

Rapporter

ForskningVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll