Etiologi och prevention av ryggdeformiteter

Röntgenbild av deformerad ryggrad

Etiologin bakom många ryggdeformitetsdiagnoser är komplexa eller okända. Möjliga bidragande faktorer kan vara genetik, muskuloskeletal strukturell integritet, biomekaniska faktorer och neuromuskulära funktionsnedsättningar.

Vi bedriver klinisk forskning för att identifiera faktorer i sjukdomshistorien och viktiga undersökningsparametrar för ryggdeformiteter. Det är av stor betydelse för att implementera och utveckla effektiva preventionsstrategier i hälso- och sjukvården.

Forskare

Relaterad forskning

Organisation