Fotografi av Mariethe Larsson

Mariethe Larsson

Kommunikationsdirektör, Avdelningschef

I mitt uppdrag ligger alltifrån att sprida kunskap om vad alla medarbetare och studenter gör på Linköpings universitet, till att skapa förutsättningar för att alla vi som på olika sätt verkar inom universitetet kan kommunicera effektivt med varandra.

Verkar för effektiv och öppen kommunikation

Mitt ansvarsområde omfattar universitetets externa och interna kommunikation, marknadsföring och varumärkesarbete. Kommunikation sker i alla våra digitala kanaler men också väldigt ofta i möten med människor i en rad olika sammanhang.

Linköpings universitet har en vision om att vara ett universitet med internationell lyskraft. Det gör sig inte självt. Vi konkurrerar om studenter och medarbetare med 22 000 universitet i världen. Nya kommer varje år. Det är därför vi driver ett antal projekt för att stärka vår attraktionskraft. Under våren 2017 lanserade vi en ny modern webbplats. Där har vi separerat internt innehåll som rör anställda vid LiU och riktat nya webben mot våra externa besökare. Under våren -15 lanserades en ny grafisk design som ett led i ett större arbete med att ge universitetet ett tydligare ansikte inåt och utåt. Det handlar egentligen om vad folk får för tankar och känslor när de hör om eller tänker på Linköpings universitet. Våra 4 000 anställda och 27 000 studenter är alla mycket betydelsefulla budbärare av hur vi uppfattas som lärosäte och arbetsplats.

Mitt mål är att vi ska vara öppna och snabba i all kommunikation, det är en demokratisk fråga. Att visa upp vad vi gör, sprida den kunskap och de resultat vi uppnår, är en av universitetets många viktiga uppgifter.

Video

CV och uppdrag

CV

 • Sedan 2012 kommunikationsdirektör
 • Informationschef Länsstyrelsen Östergötland 2002-2012
 • Presschef för Kungl. Vetenskapsakademins Linnéjubileum 2007
 • Började som journalist och programledare Sveriges Radio Östergötland 1978, slutade som redaktionschef 2000

Uppdrag

 • Vårda, utveckla och förankra Linköpings universitets varumärkesidentitet
 • Ansvara för den grafiska profilen
 • Ansvara för att universitetet har goda relationer till media
 • Utveckla nya kanalstrategier
 • Ansvara för universitetets externa webbplats
 • Driva och utveckla universitetets arbete som riktas mot nuvarande och blivande alumner
 • Utveckla formerna för internationell marknadsföring och studentrekrytering
 • Profilera Linköpings universitet som en attraktiv arbetsgivare
 • Ansvara för universitetets kriskommunikation

Nyheter

Enhetschefer på KOM

Samordning av kommunikation och marknadsföring

Relaterat innehåll