Fotografi av Marie Stensby

Marie Stensby

Enhetschef, Administratör

Jag är utbildningsadministratör för momentet Interprofessionellt lärande (IPL) på Medicinska fakulteten.

Presentation

Jag är anställd som administratör på Avdelningen för verksamhetsstöd med placering på Avdelningen för samhälle och hälsa, HMV.

Jag arbetar idag som utbildningsadministratör på momentet Interprofessionellt lärande och har tidigare arbetat som utbildningsadministratör på Läkarprogrammet kurs 3 och kurs 4.

Nuvarande arbetsuppgifter:

 • Utbildningsadministration för samtliga tre blocken inom momentet Interprofessionellt lärande; IPL1, IPL2 och IPL3 (KUA)
 • Administrering av kursrum och samarbetsrum i LISAM
 • Administrera digitala examinationsuppgifter
 • Lägga schema i systemet
 • Administrera webbsidor i Polopoly
 • Service till studenter och lärare
 • Resebokningar
 • Inköp och fakturahantering i Raindance
 • Resultatrapportering vidare till respektive program.
 • Arkivering av kursmaterial
 • Sekreterare vid sektionsmöten på IPL3 (KUA)

Tidigare erfarenheter:

 • Inrapportering av resultat i Ladok
 • Expediering av genomförda tentamina
 • Lägga beställningar i TAL
 • Administrera tentaresultat i EXAM
 

Organisation