Styrkeområdet interprofessionellt lärande, samverkan, forskning och utveckling (IPLS-FoU)

Medicin- och vårdstudenter som övar tillsammans med en simuleringsdocka.

Styrkeområdet interprofessionellt lärande, samverkan, forskning och utveckling (IPLS-FoU) vid Medicinska fakulteten ingår som en del i målsättningen att Linköpings Universitet ska vara ledande inom forskning och utveckling av interprofessionellt lärande i hälso- och sjukvårdsutbildningarna.

Interprofessionellt lärande (IPL), innebär att två eller flera professioner lär med, av och om varandra i syfte att förbättra samarbete och kvalitet i vården. Strategiområdet  IPL fokuserar på att förbereda framtidens yrkesverksamma på teamarbete. 

Förmåga till samverkan med medarbetare från andra professioner och med patienten bidrar till ökad säkerhet och patientnytta.

Strategiområdet IPL verkar i samarbete med och med stöd av Medicinska fakulteten, Region Östergötland, Linnéuniversitetet, Landstinget i Kalmar län, Hälsohögskolan Jönköping och Region Jönköpings län.

Ett organisationsschema över strategiområdet, med strategiområdet i mitten, omgivet av Linnéuniversitetet, LiU, Hälsohögskolan Jönköping, Landstinget i Kalmar län, Region Östergötland och Region Jönköpings län

Tre moment i grundutbildningarna

Kärnan i det interprofessionella lärandet vid Medicinska fakulteten utgörs av tre moment inom ordinarie kurser för sex utbildningsprogram. Första momentet ”Professionalism inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst” (6 hp) ligger mitt i termin 1 eller 2.

”Kvalitet och lärande i arbetslivet” (3hp) har fokus på förbättringskunskap, medan ”Professionella perspektiv i samverkan” (3 hp) är en gemensam praktikperiod om två veckor på våra kliniska undervisningsavdelningar (KUA). Här iscensätts och tränas förmågan att samverka i team. De interprofessionella momenten utmärks av att lärare från alla vetenskapsområden deltar som handledare.

Utöver denna kärna sker interprofessionella aktiviteter i kursmoment som till exempel en heldagssimulering av akuta scenarier för team av sistaårs sjuksköterskestudenter och läkarstudenter (se "Medfak får internationell utmärkelse för simulering i utbildning" under "Läs mer").

På den avancerade utbildningsnivån bedrivs ett masterprogram med interprofessionellt fokus. Innehållet rör utveckling av hälso- och sjukvården med en helhetssyn på hälsa och interprofessionell teamsamverkan som ledord (se "Masterprogrammet i Arbetsterapi/Folkhälsovetenskap/Fysioterapi/Logopedi/Medicinsk pedagogik/Omvårdnadsvetenskap" under "Läs mer").

IPL-broschyren

Klicka på bilden för att ladda ner vår IPL-broschyr (PDF).

Läs mer Visa/dölj innehåll

Forskning Visa/dölj innehåll

Ledningsgrupp Visa/dölj innehåll

IPL-nätverk i Sverige och internationellt Visa/dölj innehåll

Strategiområdet för interprofessionellt lärande har ett brett utbyte både i Sverige och internationellt och ingår i flera nätverk.