Fotografi av Mauricio Rogat

Mauricio Rogat

Postdoktor

Jag forskar om inkluderande och exkluderande sociala processer kopplade till migrationspolicy, digitala infrastrukturer och gränsskapande praktiker. Mitt fokus ligger på migration i relation till bredare sociala och ekonomiska strukturer i samhället.

Fokus på migration i relation till bredare sociala och ekonomiska strukturer i samhället

Mina forskningsintressen rör inkluderande såväl som exkluderande sociala processer kopplade till migrationspolicy, digitala infrastrukturer och gränsskapande praktiker. Med teoretiska inslag av kritisk logistik och antropologisk forskning kring infrastruktur, fokuserar min forskning på migration i relation till bredare sociala och ekonomiska strukturer i samhället.

Forskning

Internationell forskning om digitala infrastrukturer i Europa

Jag arbetar tillsammans med en internationell forskningsgrupp med att studera relationen mellan digital infrastruktur, migration och gränsdragningar.

Mer precist, studerar vi i projektet hur expansionen av digitala infrastrukturer i Europa förhåller sig och omförhandlar idén om suveränitet och ger upphov till sociotekniska föreställningar och nya gemenskaper.

Avhandling i socialantropologi

Min avhandling studerar den logistiska rationaliteten i migrationshantering, bosättningspolicy och boende i Sverige, med ett särskilt etnografiskt fokus på Stockholm. Jag försvarade min avhandling i socialantropologi på institutionen för globala studier på Göteborgs universitet 2022.

Utbildning

Organisation