Micha Milovanovic

Universitetslektor, Docent

Medicinsk vetenskap

Jag disputerade 2010 med avhandlingen "Platelets: with special reference to platelet density subpopulations, stable coronary heart disease and atrial fibrillation"

I min forskning appliceras modern laboratorieteknik och egenutvecklade mätmetoder på sjukdomar som är vanliga på mindre sjukhus och vårdcentraler. Jag tillhör en forskningsgrupp som samarbetar med olika avdelningar på Vrinnevisjukhuset (till exempel psykiatrin och medicinkliniken). Sedan många år samarbetar forskningsgruppen även med Vikbolandets vårdcentral. Karolinska Institutet, Huddinge (professor B. Winblad), är också en samarbetspartner vid forskning om Alzheimer. Därutöver samarbetar jag vetenskapligt med smärtkliniken i Linköping (professor B. Gerdle) och med Norrköpings kommun.

Undervisar på Sjuksköterskeprogrammet

Jag undervisar på Sjuksköterskeprogrammet Linköping/Norrköping främst inom ämnet medicinsk vetenskap. Vidare är jag examinator i medicinsk vetenskap i terminerna 1 och 2, samt i farmakologi termin 2. Jag examinerar även uppsatser. Därutöver har jag undervisning på Läkarprogrammet termin 3.

Forskning

Vetenskapligt pris och uppdrag

Vetenskapligt pris

  • Skapa-stipendiet, länsfinalvinnare i Östergötland 2012.
  • I samarbete med Dr. P. Järemo har jag funnit en enkel metod för att diagnostisera Alzheimers sjukdom. Det sker genom att analysera förändringar hos röda celler i cirkulationen.  

Uppdrag

  • Ledamot i arbetsgruppen för anatomi och visualisering på Hälsouniversitetet i Linköping.
  • Sjuksköterskeprogrammets representant för undervisning vid visualiseringsbordet, Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Publikationer

2023

Maria Friedrichsen, Caroline Lythell, Tiny Jaarsma, Pier Jaarsma, Helene Angstrom, Micha Milovanovic, Marit Karlsson, Anna Milberg, Hans Thulesius, Christel Hedman, Nana Waldreus, Anne Söderlund Schaller (2023) Thirst or dry mouth in dying patients?-A qualitative study of palliative care physicians experiences PLOS ONE, Vol. 18 Vidare till DOI
Mats Olsson, Johan Söderquist, Micha Milovanovic (2023) How Nursing Students Describe Their Learning in a Simulated Care Situation with Advanced Care Manikin Journal of Innovations in Medical Research, Vol. 2, s. 29-40 Vidare till DOI
Micha Milovanovic, Mats Olsson, Johan Söderquist (2023) How Nursing Students Describe Their Learning in a Simulated Care Situation with Advanced Care Manikin Journal of Innovations in Medical Research, Vol. 2

Samverkan med forskare

Extern samarbetspartner

Relaterat innehåll