Fotografi av Mikael Segersäll

Mikael Segersäll

Universitetslektor, Docent

Jag undervisar och forskar inom området materialteknik. Att få kombinera mötet med studenter med att få delta i högteknologiska forskningsprojekt är stimulerande och gör mitt arbete intressant och motiverande.

Materialteknik spelar en viktig roll i ett hållbart samhälle

I strävan efter ett mer hållbart utnyttjande av jordens resurser spelar materialtekniken en viktig roll då vi dels behöver hitta nya material men även lära oss att utveckla och utnyttja de redan befintliga och traditionella materialen på ett bättre sätt. Att arbeta med materialteknik är mycket intressant då det är ett brett område som inkluderar ämnen som till exempel fysik, kemi och miljö och dessutom är ett område där utvecklingen sker snabbt.

Undervisning i materialteknik

Undervisningen som vi bedriver på vår avdelning handlar mycket om att förstå hur och varför ett material beter sig som det gör genom att förklara dess inre struktur. Att ett stål är starkare än en plast känns kanske självklart för de flesta men varför är det så och hur väljer man rätt material till en produkt? Att förstå kopplingen mellan ett materials egenskaper och inre struktur är av största vikt för att kunna utnyttja materialen till dess fulla potential.

Jag undervisar i materialteknik på civilingenjörsprogrammen inom Maskinteknik (M), Energi-Miljö-Management (EMM), Design och Produktutveckling (DPU) samt Industriell ekonomi (I).

Elproduktion med hjälp av effektivare gasturbiner

Min forskning handlar om att bidra till en mer effektiv elproduktion med hjälp av gasturbiner. Gasturbiner används idag allt oftare som komplement till andra mer gröna energikällor som till exempel sol- och vindkraft. Att använda turbinen som komplement till dessa, istället för en primär energikälla, leder till att turbinen startas och stoppas mer frekvent vilket i sin tur leder till nya typer av materialproblem.

Publikationer

2024

Mohamed Sahbi Loukil, Sergio Costa, Mats Bergwall, H. S. Deepthi Prasad, Florence Moreau, Mikael Segersäll, Zlatan Kapidzic, Robin Olsson (2024) Experimental and numerical investigation on bearing behavior of hybrid thin/thick-ply composite laminates Composite structures, Vol. 331, Artikel 117888 Vidare till DOI

2023

Mattias Calmunger, Hugo Wärner, Guocai Chai, Mikael Segersäll (2023) Thermomechanical Fatigue of Heat Resistant Austenitic Alloys Procedia Structural Integrity, Vol. 43, s. 130-135 Vidare till DOI
Ahmed Azeez, Daniel Leidermark, Mikael Segersäll, Robert Eriksson (2023) Numerical prediction of warm pre-stressing effects for a steam turbine steel Theoretical and applied fracture mechanics (Print), Vol. 125, Artikel 103940 Vidare till DOI
Stefan B. Lindstrom, Hannes Wemming, Zlatan Kapidzic, Mohamed Sahbi Loukil, Mikael Segersäll (2023) Integrated digital image correlation for mechanical characterization of carbon fiber-reinforced polymer plates Composite structures, Vol. 305, Artikel 116501 Vidare till DOI

2022

Mohamed Sahbi Loukil, Mats Bergwall, Deepthi Prasad, Florence Moreau, Mikael Segersäll, Zlatan Kapidzic (2022) EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON BEARING BEHAVIOR AND FAILURE MECHANISM OF HYBRID THIN/THICK-PLY COMPOSITE LAMINATES ECCM 2022 - Proceedings of the 20th European Conference on Composite Materials: Composites Meet Sustainability, s. 999-1006

Nyheter

Korta fakta

Akademiska meriter

  • Teknologie doktor, Konstruktionsmaterial, Linköpings universitet, 2014.
  • Teknologie licentiat, Konstruktionsmaterial. Linköpings universitet, 2013.
  • Civilingenjör Maskinteknik, Linköpings universitet, 2009.

Uppdrag

  • Studierektor på avdelningen för Konstruktionsmaterial.
  • Medlem i programplanegruppen (PPG) för Energi, Miljö och Management programmet.

Publikationer

2024

Mohamed Sahbi Loukil, Sergio Costa, Mats Bergwall, H. S. Deepthi Prasad, Florence Moreau, Mikael Segersäll, Zlatan Kapidzic, Robin Olsson (2024) Experimental and numerical investigation on bearing behavior of hybrid thin/thick-ply composite laminates Composite structures, Vol. 331, Artikel 117888 Vidare till DOI

2023

Mattias Calmunger, Hugo Wärner, Guocai Chai, Mikael Segersäll (2023) Thermomechanical Fatigue of Heat Resistant Austenitic Alloys Procedia Structural Integrity, Vol. 43, s. 130-135 Vidare till DOI
Ahmed Azeez, Daniel Leidermark, Mikael Segersäll, Robert Eriksson (2023) Numerical prediction of warm pre-stressing effects for a steam turbine steel Theoretical and applied fracture mechanics (Print), Vol. 125, Artikel 103940 Vidare till DOI

Nyheter