Grafenbeläggning på organiska material

Tre forskare vid en maskin som testar hållfasthet.
Foto: Ulrik Svedin.

Projektet Going Green with Graphene (G3) syftar till att skapa nästa generations kompositer, baserade på grafenbelagda naturfibrer.

Kompositmaterial med syntetfibrer fungerar som en bra lättviktskomponent som kan ersätta tunga metalldelar i olika applikationer. Men de är fortfarande inte det bästa alternativet för miljön på grund av höga koldioxid-utsläpp under produktionen.

Hela samhället strävar efter att minska koldioxidavtrycket genom att hitta lösningar för att minska energiförbrukningen och använda förnybar energi. Detta betyder också utveckla lösningar som möjliggör optimerat val av material med lägre CO2-påverkan från produktion till återvinning.

Två händer som håller ett stycke textil.Naturfiber av lin som kan beläggas med grafen.
Under de senaste decennierna har naturfiberkompositer använts intensivt som semistrukturella delar i produkter och applikationer. Dessa material ger både viktbesparing och lågt CO2-avtryck.

Före tillämpning måste flera överväganden tas upp, såsom som naturfibermaterialen relativt låga mekaniska styrka och känslighet för vatten och fukt.

I detta projekt siktar vi på att öka prestandan hos naturfibrer och skydda dem från påverkan genom att belägga dem med grafen.

En komplett studie från mikro- till makroskala kommer att göras med materialval, tillverkning inklusive kemiska och grafenbehandlingar, testning och material-karaktärisering.

Forskningen bedrivs i samverkan mellan en materialleverantör, en grafenproducent och en slutanvändare

Det här projektet har som mål att påverka ett brett spektrum av agenda 2030-målen mot minskat koldioxid-avtryck. Naturfibermaterial med grafen-beläggning kan främja en ökad användning av naturliga fibrer i applikationer där dessa tidigare inte har uppfyllt kraven.

Ett exempel är när produkterna ska appliceras i vatten, där naturliga fibrers fuktupptagning gör dem olämpliga.

Snabbfakta

Projekttitel: Going Green with Graphene (G3)
Budget och finansiering: 5 320 000 SEK varav 2 660 000 SEK finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas
Tidsperiod: 2023-03-01 - 2025-02-28
Utlysning: SIO Grafen: Samarbete kring kommersiella applikationer med grafen - hösten 2022.

Projektpartners: Linköpings universitet (LiU), Research Institutes of Sweden (RISE), Grafren, X Shore, Trifilon och Innovative Materials Arena (IMA).

Nyheter

Forskargruppen

Organisation