24 april 2023

Kan 2D-materialet grafen öka hållbarheten hos naturfibrer? Det ska LiU-forskare nu studera i samverkan med ett antal aktörer. Projektet har tilldelats 2,66 miljoner kronor från Vinnova, Energimyndigheten och Formas genom strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen.

Stor grupp forskare, entreprenörer och företrädare för olika organisationer vid mötesbord.
Forskare, innovatörer och företrädare för IMA träffades för att diskutera grafen-projektet.
– Vi är verkligen glada över att ha tilldelats den här finansieringen. Den möjliggör ett spännande projekt som kan förändra kompositindustrin. Grafen som material har potentialen att vara en game changer. Det banar väg för gröna kompositer på marknaden, säger Mohamed Loukil, biträdande professor vid Linköpings universitet och koordinator för projektet.

Kan ersätta tyngre metalldelar

Manlig forskare i diskussion under ett möte.Mohamed Sahbi Loukil, biträdande professor. Foto Ulrik Svedin Linköpings universitet har i samverkan med Research Institutes of Sweden (RISE), Grafren, Trifilon, X Shore och Innovative Materials Arena (IMA) initierat projektet Going Green with Graphene (G3).

– Syftet med Going Green with Graphene är att skapa nästa generations kompositer, baserade på grafenbelagda naturfibrer.

Kompositmaterial med syntetfibrer fungerar som en bra lättviktskomponent som kan ersätta tunga metalldelar i olika applikationer. Men de är fortfarande inte det bästa alternativet för miljön på grund av höga CO2-utsläpp under produktionen.
Två händer som håller ett stycke textil.Naturfiber av lin som kan beläggas med grafen.
Foto: Ulrik Svedin

Naturfibrer, som exempel hampa eller lin, är däremot CO2-negativa. De binder CO2 under sin tillväxt. Dessa typer av fibrer är dock inte helt användbara på grund av deras känslighet för fukt och deras låga hållfasthet.

Grafen är ett material som kan läggas mycket tunt – på atomnivå – över en yta och samtidigt ge utmärkta mekaniska egenskaper och barriäregenskaper. En beläggning av grafen kan öka prestandan hos naturfibrer, och skydda dem från omgivningen (till exempel vatten och syre). Samtidigt skulle man då också kunna minska användningen av syntetiska fibrer i kompositer.

Porträtt, man.Erik Khranovskyy, Grafren. Foto Ulrik Svedin
– Vi kan svepa in varje fiber på nanonivå, med tunt lager av grafen. Det här projektet har potential att påverka ett brett spektrum av målen för agenda 2030, främst eftersom det främjar ökad användning av naturfiber i applikationer där dessa tidigare inte har uppfyllt kraven, säger Erik Khranovskyy, vd och grundare av Grafren.

Going Green with Graphene innefattar en komplett studie från mikro- till makronivå och innefatta materialval, tillverkning inklusive ytmodifiering och grafenbehandling, testning och karaktärisering av kompositmaterial.

Projektet kommer att utföras av ett team som täcker hela värdekedjan: en naturfiberleverantör, en grafenbeläggningsleverantör, en kompositmaterialtillverkare samt karaktäriseringsexperter och slutanvändare av kompositmaterial.
Porträtt, man.Erik Ohlsson, X Shore. Foto Ulrik Svedin
– Det blir bra diskussioner direkt. Vi kommer från olika håll men har alla ett stort intresse av att ta fram lätta, hållbara material med hög prestanda, säger Erik Ohlsson som driver X Shore, ett företag som utvecklar fritidsbåtar som drivs med elmotorer och alltså representerar slutanvändaren.


– Projektgruppens sammansättning, och den nära kopplingen dem emellan säkerställer att alla utvecklingsfrågor ligger på bordet, säger Christer Karlsson, materialexpert på Innovative Materials Arena. 

IMA är ett kluster som är till för att stötta nätverk, företag och entreprenörskap inom materialområdet.
Porträtt, man.Kenneth Karlsson, klusterledare, IMA. Foto Ulrik Svedin
– Grafen är ett väldigt intressant material som behöver studeras mer, men som har stor potential för att bli väldigt användbart. Förhoppningen är att kunna ersätta kolfiber i framtiden, säger Kenneth Karlsson, klusterledare för IMA.

Projektet Going Green with Graphene (G3) har en total budget på 5,3 miljoner kronor där 2,66 miljoner kommer från Vinnova, Energimyndigheten, och Formas genom strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen. Resterande kommer från partners. 

Om forskningen

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Kvinna står på väg med korsade armar.

Hon vill få robotar att uppföra sig bättre

Forskaren Hannah Pelikan tror att vi kommer att få se ökade konflikter mellan människor och robotar i framtiden. I sin forskning filmar hon vardagliga möten mellan människa och maskin för att se vad som händer.

Två män i en datorhall.

Internationellt samarbete lägger grunden för AI för material

AI skyndar på utvecklingen av nya material. En förutsättning för AI inom materialforskning är storskalig användning och utbyte av data om material. Detta underlättas av en bred internationell standard som forskare vid LiU är med och organiserar.

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Organisation