Lektor i ljudteknologi med forskning inom sonifiering

Niklas Rönnberg är forskare i sonifiering, det är studier om hur ljud kan användas som komplementär modalitet i olika applikationsområden. Han undervisar i ljudteknik, forskningsmetodik, elektronisk publicering och videoproduktion för studenter på civilingenjörsprogrammet i Medieteknik samt kandidatprogrammet Grafisk design och kommunikation.

Niklas Rönnbergs forskning i sonifiering är tvärvetenskaplig och sker i mötet mellan ljudteknologi, musikteori, informationsvisualisering, interaktionsdesign och kognitionspsykologi. Fokus är på hur medvetet designade och komponerade musikaliska ljud kan användas som komplement till visuell information i olika applikationsområden som exempelvis informationsvisualisering, processkontroll och beslutsstöd. Forskningen syftar till att undersöka hur musikalisk sonifiering kan användas, och vilka element i sonifiering som är mest användbara, i olika applikationsområden.

Forskningen är både teoretiskt och tillämpat driven. Den teoretiska grundforskningen handlar om användandet av olika musikaliska element i sonifiering, mappning mellan visuell information och sonifiering, och interaktion mellan sonifiering och användare. Den tillämpade forskningen drivs av frågeställningar som: hur man kan designa sonifiering för olika applikationer, hur man kan designa ljud för att skapa rätt användarrespons och upplevelse, samt om och hur auditiv och visuell information kan skapa en multimodalitet som är större än summan av de två modaliteterna. 

En människas finger pekar på ett foto på en dataskärm

Demonstrationsfilmer

Publikationer

2018

Rönnberg Niklas, Jonas Löwgren

Photone: Exploring modal synergy in photographic images and music

Ingår i International Conference on Auditory Display, 2018 [30]

Konferensbidrag

2017

Rönnberg Niklas

Sonification Enhances Perception of Color Intensity

Konferensbidrag

Kahin Akram Hassan, Jimmy Johansson, Camilla Forsell, Matthew Cooper, Niklas Rönnberg

On the Use of Parallel Coordinates for Temporal Multivariate Data

Konferensbidrag

2016

Niklas Rönnberg, Johansson Jimmy

Interactive Sonification for Visual Dense Data Displays

Ingår i Proceedings of ISon 2016, 5th Interactive Sonification Workshop, CITEC, Bielefeld University, Germany, December 16, 2016

Konferensbidrag

Niklas Rönnberg, Jonas Lundberg, Jonas Löwgren

SONIFYING THE PERIPHERY: SUPPORTING THE FORMATION OF GESTALT IN AIR TRAFFIC CONTROL

Ingår i Proceedings of ISon 2016, 5th Interactive Sonification Workshop, CITEC, Bielefeld University, Germany, December 16, 2016

Konferensbidrag

Relaterad information