23 maj 2023

Norrköpings fond för forskning och utveckling har för fjortonde gången beslutat att ge medel till forskare på LiU, Campus Norrköping.

Martin Rantzer och Sofia Jarl.
LiU:s campusråd Martin Rantzer och Sofia Jarl, kommunalråd i Norrköping. THOR BALKHED

Foto THOR BALKHED

Det blev tre nya projekt som får forsknings- och utvecklingsmedel 2023:

Fritidsgården som gemenskapande arena för att motverka utanförskap och social oro får 1,9 miljoner kronor.
Huvudsökande Helene Elvstrand.
 
Projektet ska undersöka och ta fram kunskap om fritidsgårdens funktion som gemenskapande arena samt utveckla arbetsformer som kan stärka ungdomars tillhörighet och delaktighet i samhället.
 
Projektet utgår från social oro och utanförskap bland unga och hur samhället kan motverka detta genom att exempelvis erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter. Projektet har ambitionen att lära fritidsgårdspersonal forskningsbaserade arbetssätt. Projektet kommer att verka nära med Norrköpings kommuns fritidsgårdar.
 
Foto THOR BALKHED AI-baserat interaktivt, individuellt och illustrativt lärande i matematik (AI4Ma) får 1 500 000 kronor.
Huvudsökande George Baravdish.
 
Projektet ska utveckla AI-metoder med övningsexempel för ett interaktivt och individuellt lärande i matematikkurser på gymnasienivå.

Målsättningen är att ta fram ett individuellt stöd baserat på den senaste forskningen kring digitalt lärande och artificiell intelligens (AI), som kan användas i skola och hem. I fokus är gymnasiets matematik 3C.

Projektet sker i samarbete med Ebersteinska gymnasiet i Norrköping. Material och övningar tas fram gemensamt och data samlas in från testkörningar med elever. Datan bearbetas och användas i de AI-metoder som utformas.
 
Foto THOR BALKHED Ljuddesign för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken får 1,4 miljoner kronor.
Huvudsökande Niklas Rönnberg.
 
Projektet ska undersöka hur ljuddesign och sonifiering – visualisering med hjälp av ljud – kan förbättra tillgängligheten inom kollektivtrafiken. Det blir ett samarbete med Östgötatrafiken och fokus kommer att läggas på externa utrop vid busshållplatser och hur ljud kan underlätta resandet för personer med funktionsvariationer.

Foto THOR BALKHED Enligt en förstudie gjord av Östgötatrafiken bör den totala ljudbilden i och omkring fordon utvecklas och förbättras för ökad tillgänglighet. Det är dock inte klarlagt hur ljud bäst används för detta ändamål; vad som bör ljudsättas, när det ska ljudsättas eller med vilken typ av ljud. Projektet ska undersöka detta men också försöka visa vem ljud kan vara ett stöd och hur ljud upplevs av personer i närområdet av en busshållplats.

 Linda Månzén, kommunikatör på Norrköpings kommun,
har samlat gruppen som ska forska på fritidsgårdar.
Foto THOR BALKHED

Målet med Norrköpings fond för forskning och utveckling är

  • En högre utbildningsnivå i Norrköpings kommun
  • Utveckling av kommunens verksamhet
  • Stärkt utbildning och forskning vid LiU, Campus Norrköping
  • Utveckling av Norrköpings arbetsmarknad och näringslivsklimat

Norrköpings kommun: Tre projekt delar på 4,8 miljoner kronor från kommunens forskningsfond

Kontakt

Senaste nytt från LiU

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Porträtt på två tjejer som kramar varandra

Spex-SM i Linköping för första gången

I maj arrangeras SM i studentspex i Linköping för första gången. Holgerspexet och Linköpings Studentspex, universitetets två spexföreningar, laddar för tävlingen med ett gemensamt bidrag.

Lysande glasskiva med krokodilklämma.

Genombrott för nästa generations digitala skärmar

Forskare vid LiU har utvecklat en digital skärm där själva lysdioderna reagerar på beröring, ljus, fingeravtryck och användarens puls bland annat. Resultaten kan vara starten för en helt ny generation digitala skärmar.