26 mars 2024

Forskarna Feng Gao och Daniel Västfjäll vid Linköpings universitet har utsetts till nya Wallenberg Scholars. Dessutom får ytterligare sex LiU-forskare förlängda perioder. Varje forskare får mellan 18 och 20 miljoner kronor i fem år för sin forskning.

Daniel Västfjäll.
Daniel Västfjäll, professor i kognitiv psykologi, kommer som Wallenberg Scholar bland annat söka svar på hur man kan öka viljan att hjälpa andra i nöd eller få människor att ändra sina beteenden för att rädda miljön. Magnus Johansson

– Vår målsättning är att ge framstående forskare i Sverige fria medel där de själva väljer vad de vill forska på. Vi hoppas att detta ger möjlighet för djärv och banbrytande forskning, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Totalt sett beviljar stiftelsen 2,1 miljarder kronor till 118 av Sveriges bästa seniora forskare. Åtta av dem finns vid LiU och två är helt nya.

Organiska halvledare

Feng Gao.
Feng Gao, professor vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, blir ny Wallenberg Scholar.Magnus Johansson

Feng Gao, professor i optoelektronik vid Institutionen för fysik, kemi och biologi.

Halvledare är en typ av material som används i nästan all elektronik. Men dagens kiselbaserade halvledare har begränsningar där organiska halvledare kan stå för nya möjligheter. Feng Gao ska ta sig an de utmaningar som finns innan organiska halvledare kan gå att använda för bland annat energiomvandling och i teknik som efterliknar hjärnans funktion.

– Organiska halvledare erbjuder ett brett utbud av egenskaper som kan öka mängden tillämpningar och funktioner hos halvledarbaserade komponenter som i sin tur kan främja omvandlingen till ett mer hållbart samhälle, säger Feng Gao.

Osjälviskt beteende

Daniel Västfjäll, professor vid Institutionen beteendevetenskap och lärande, blir ny Wallenberg Scholar.Magnus Johansson

Daniel Västfjäll, professor i kognitiv psykologi vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande.

Hur kan man öka viljan att hjälpa andra i nöd eller få människor att ändra sina beteenden för att rädda miljön? Det är några av de frågor som Daniel Västfjäll vill söka svaret på som Wallenberg Scholar.

– Jag hoppas att min forskning kan hjälpa människor att göra mer effektiva vardagliga val som är positiva både för det egna och andras välbefinnande samt har en positiv effekt på miljön – en ”win-win”-situation, säger han.

Daniel Västfjälls mål är att identifiera de känslor som kan få oss att agera mer miljövänligt och omtänksamt mot våra medmänniskor. På så sätt hoppas att han kunna hitta mer effektiva åtgärder för att öka den typen av positiva beteenden. Genom att kombinera de senaste samhällsvetenskapliga metoderna i gränslandet mellan ekonomi och psykologi ska han testa ett nytt tillvägagångssätt för att nå målet.

Förlängningar

De sex LiU-forskare som får en förlängning av sin Wallenberg Scholar-period är Johanna Rosén, professor i materialfysik, Magnus Berggren, professor i organisk elektronik, Igor Abrikosov, professor i teoretisk fysik, Olle Inganäs, professor emeritus i biomolekylär och organisk elektronik, Erik G. Larsson, professor i kommunikationssystem samt Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering.

Nya Wallenberg Scholars

Förlängda som Wallenberg Scholars

Forskarna och deras forskning

Forskare i labb.

Stort steg närmre stabila högeffektiva perovskitsolceller

Solceller tillverkade av så kallade perovskiter är billiga och energisnåla att tillverka. Men problemet har varit dålig materialstabilitet – något forskare vid LiU nu har lyckats överkomma. Resultaten är publicerade i Science.

Kognitiv vaccination mot pandemier?

Från en dag till en annan fick världen ställa om från normalläge till pandemiläge. Olika länder har agerat på olika sätt, men Sverige sticker ut. Så vad kan vi lära av att leva under en pandemi? Oerhört mycket konstaterar professor Daniel Västfjäll!

Professor Johanna Rosén.

MXener öppnar för framtidens nanoteknologi

Konstgjorda njurar, kraftfulla batterier och effektiv vattenrening är några av framtidens användningsområden för en grupp ultratunna material som kallas MXener. Det menar forskare från bland annat LiU i en artikel i Science.

Fyra personer ute och går bredvid varandra.

Odlade elektroder – ett av årets största genombrott

Physics World har utsett LiU-forskning till ett av årets stora genombrott globalt inom fysik. Det handlar om en studie vid Laboratoriet för organisk elektronik där forskare visade att mjuka elektroder kan odlas i levande vävnad.

Omöjliga material skapas under extremtryck

Forskare vid bland annat Linköpings universitet har skapat ett nytt material som borde vara omöjligt. Syntesen är dock möjlig tack vare en ny metod som skapar ett tryck cirka tre gånger högre än i jordens kärna. Resultaten är publicerade i Nature.

Solcellsmodul med ny tillverkningsmetod

Ny smart metod att tillverka organiska solceller

Billiga material och enkel produktion på rulle är några av de tryckta organiska solcellernas stora fördelar. Professor Olle Inganäs leder den forskargrupp som nu tagit fram en förfinad och enkel metod att tillverka solcellsmodulerna.

Erik G Larsson ritar formler på en glasskiva.

Forskning om 6G och AI-teknik får 30 miljoner

Professor Erik G. Larson får, tillsammans med kollegor vid LiU och KTH, 30 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Målet är att utveckla nya metoder för att distribuera artificiell intelligens och maskininlärning genom 6G-nätet.

Porträtt av Anders Ynnerman som föreläser i domteatern. Bilden är tagen snett underifrån.

Anders Ynnerman i visualiseringens Hall of fame

32 medlemmar från hela världen har valts ut att ingå i den nyinrättade IEEE Visualization Academy, en av dem är Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering vid LiU.

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.