Fotografi av Patric Ljung

Patric Ljung

Universitetslektor

Forskningsledare för Immersiv Visualisering

Presentation

Patric Ljung fick sin civilingenjörsexamen i informationsteknologi från Linköpings universitet år 2000 och sin doktorsexamen år 2006 inom vetenskaplig visualisering från institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) vid Linköpings universitet.

Innan sin grundutbildning, 1989-1995, arbetade han med mjukvaruutveckling av tekniska och högtillgängliga system inom industrin. Efter sin doktorsexamen, 2007-2013, arbetade han som forskare och projektledare på Siemens Corporation, Corporate Research, Princeton, N.J., U.S.A., där hans arbete inkluderade mjukvaror för medicinsk visualisering med rigorös kvalitetsstyrning. Han hade också rollen som teknisk ledare för flera R&D-projekt. Han har publicerat över 40 vetenskapliga artiklar och bidragit med sju patent. En komplett lista över publikationer och patent finns på Google Scholar.

Dr. Ljung anslöt till avdelning Medie- och Informationsteknik (MIT) under oktober 2013 och är lektor samt enhetschef för forskargruppen inom immersiv visualisering. Han har varit föreståndare för C-research, ett centrum för koordinering av forskning inom visualisering och för dess användning i forskning vid Norrköpings Visualiseringscenter C, där C-research är medlem, och representerar där Linköpings universitet.

Forskningsintressen

Hans huvudsakliga forskningsintressen är tekniker för storskalig visualisering, mjukvarudesign, mjukvaruarkitektur för visualisering och visuella analysverktyg. Han har även arbetat genomgående med direkt volymsrendering och design av överföringsfunktioner.

Aktuella forskningsprojekt involverar systemarkitekturer för visualisering och hantering av heterogena data, spårbarhet och hållbarhet av (vetenskapliga) data, samt ett ramverk för enhetlig representation av överföringsfunktioner för direkt volymsrendering.

Patric Ljung i Domen på Visualiseringscenter i Norrköping. Foto: Thor Balkhed

Publikationer

2022

Lonni Besançon, Konrad Schönborn, Erik Sundén, He Yin, Samuel Rising, Peter Westerdahl, Patric Ljung, Josef Wideström, Charles Hansen, Anders Ynnerman (2022) Exploring and Explaining Climate Change: Exploranation as a Visualization Pedagogy for Societal Action

2021

Anders Ynnerman, Patric Ljung, Anders Persson, Daniel Jönsson (2021) Multi-Touch Surfaces and Patient-Specific Data Digital Anatomy: Applications of Virtual, Mixed and Augmented Reality, s. 223-242 Vidare till DOI
Ali Samini, Karljohan Lundin Palmerius, Patric Ljung (2021) A Review of Current, Complete Augmented Reality Solutions 2021 International Conference On Cyberworlds (Cw 2021), s. 49-56 Vidare till DOI

2020

Martin Falk, Patric Ljung, Claes Lundström, Anders Ynnerman, Ingrid Hotz (2020) Feature Exploration in Medical Volume Data using Local Frequency Distributions
Guido Reina, Hank Childs, Kresimir Matkovic, Katja Buehler, Manuela Waldner, David Pugmire, Barbora Kozlikova, Timo Ropinski, Patric Ljung, Takayuki Itoh, Eduard Groeller, Michael Krone (2020) The moving target of visualization software for an increasingly complex world Computers & graphics, Vol. 87, s. 12-29 Vidare till DOI

Nyheter

Publikationer

2022

Lonni Besançon, Konrad Schönborn, Erik Sundén, He Yin, Samuel Rising, Peter Westerdahl, Patric Ljung, Josef Wideström, Charles Hansen, Anders Ynnerman (2022) Exploring and Explaining Climate Change: Exploranation as a Visualization Pedagogy for Societal Action

2021

Anders Ynnerman, Patric Ljung, Anders Persson, Daniel Jönsson (2021) Multi-Touch Surfaces and Patient-Specific Data Digital Anatomy: Applications of Virtual, Mixed and Augmented Reality, s. 223-242 Vidare till DOI
Ali Samini, Karljohan Lundin Palmerius, Patric Ljung (2021) A Review of Current, Complete Augmented Reality Solutions 2021 International Conference On Cyberworlds (Cw 2021), s. 49-56 Vidare till DOI

2020

Martin Falk, Patric Ljung, Claes Lundström, Anders Ynnerman, Ingrid Hotz (2020) Feature Exploration in Medical Volume Data using Local Frequency Distributions
Guido Reina, Hank Childs, Kresimir Matkovic, Katja Buehler, Manuela Waldner, David Pugmire, Barbora Kozlikova, Timo Ropinski, Patric Ljung, Takayuki Itoh, Eduard Groeller, Michael Krone (2020) The moving target of visualization software for an increasingly complex world Computers & graphics, Vol. 87, s. 12-29 Vidare till DOI

2018

Kalle Bladin, Emil Axelsson, Erik Broberg, Carter Emmart, Patric Ljung, Alexander Bock, Anders Ynnerman (2018) Globe Browsing: Contextualized Spatio-Temporal Planetary Surface Visualization IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Vol. 24, s. 802-811 Vidare till DOI

2017

Martin Falk, Ingrid Hotz, Patric Ljung, Darren Treanor, Anders Ynnerman, Claes Lundström (2017) Transfer Function Design Toolbox for Full-Color Volume Datasets 2017 IEEE PACIFIC VISUALIZATION SYMPOSIUM (PACIFICVIS), IEEE, s. 171-179 Vidare till DOI

2016

Anders Ynnerman, Thomas Rydell, Daniel Antoine, David Hughes, Anders Persson, Patric Ljung (2016) Interactive Visualization of 3D Scanned Mummies at Public Venues Communications of the ACM, Vol. 59, s. 72-81 Vidare till DOI
Patric Ljung, Jens Krueger, Eduard Groeller, Markus Hadwiger, Charles D. Hansen, Anders Ynnerman (2016) State of the Art in Transfer Functions for Direct Volume Rendering Computer graphics forum (Print), Vol. 35, s. 669-691 Vidare till DOI

2015

Anders Ynnerman, Thomas Rydell, Anders Persson, Aron Ernvik, Camilla Forsell, Patric Ljung, Claes Lundström (2015) Multi-Touch Table System for Medical Visualization Eurographics 2015: Dirk Bartz Prize Vidare till DOI

Relaterad information