Presentation

Patric Ljung fick sin civilingenjörsexamen i informationsteknologi från Linköpings universitet år 2000 och sin doktorsexamen år 2006 inom vetenskaplig visualisering från institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) vid Linköpings universitet.

Innan sin grundutbildning, 1989-1995, arbetade han med mjukvaruutveckling av tekniska och högtillgängliga system inom industrin. Efter sin doktorsexamen, 2007-2013, arbetade han som forskare och projektledare på Siemens Corporation, Corporate Research, Princeton, N.J., U.S.A., där hans arbete inkluderade mjukvaror för medicinsk visualisering med rigorös kvalitetsstyrning. Han hade också rollen som teknisk ledare för flera R&D-projekt. Han har publicerat över 40 vetenskapliga artiklar och bidragit med sju patent. En komplett lista över publikationer och patent finns på Google Scholar.

Dr. Ljung anslöt till avdelning Medie- och Informationsteknik (MIT) under oktober 2013 och är lektor samt enhetschef för forskargruppen inom immersiv visualisering. Han har varit föreståndare för C-research, ett centrum för koordinering av forskning inom visualisering och för dess användning i forskning vid Norrköpings Visualiseringscenter C, där C-research är medlem, och representerar där Linköpings universitet.

Forskningsintressen

Hans huvudsakliga forskningsintressen är tekniker för storskalig visualisering, mjukvarudesign, mjukvaruarkitektur för visualisering och visuella analysverktyg. Han har även arbetat genomgående med direkt volymsrendering och design av överföringsfunktioner.

Aktuella forskningsprojekt involverar systemarkitekturer för visualisering och hantering av heterogena data, spårbarhet och hållbarhet av (vetenskapliga) data, samt ett ramverk för enhetlig representation av överföringsfunktioner för direkt volymsrendering.

Patric Ljung i Domen på Visualiseringscenter i Norrköping. Foto: Thor Balkhed

Publikationer

2022

2021

2020

Nyheter

Publikationer

2022

2021

2020

2018

2017

2016

2015

Relaterad information