Patrick Schooner

Jag är sen december 2022 universitetsadjunkt inom mediedesign och bildreproduktion med min huvudsakliga undervisning vid utbildningsprogrammet Grafisk Design & Kommunikation vid Linköpings universitet.

2013 påbörjade jag mina forskarstudier som doktorand inom teknikens didaktik. Min avhandling studerar främst tekniklärare i grundskolans senare år (åk 7-9) om deras förhållningssätt till bedömning inom kunskapsområdet tekniska system.

 

Tidigare har jag en yrkesbakgrund som medieproducent & webbutvecklare genom eget företagande, affärsutvecklare och projektledare inom innovationssystemet, legitimerad gymnasielärare inom teknik och medieproduktion.   

Korta fakta

Undervisning

TNGD42

TNGD46

TNGD33


Forskningsprojekt jag ingår i

  • Tekniska system i teknikundervisningen
  • Lärares och elevers uppfattningar om teknik och teknikämnet
  • Bedömning av teknisk kunskap

Mina examina

  • Ingenjör inom medie- och kommunikationsteknik 
  • Magister inom entreprenörskap och affärsdesign 
  • Gymnasielärarexamen inom teknik och medieproduktion

Publikationer

2022

2018

2017

Mitt forskningsområde