Tekniklärares bedömningspraktik kring elevers kunskaper om tekniska system

För min tänkta avhandling har jag valt att studera huvudsakligen grundskolans tekniklärare och deras bedömningspraktik kring kunskapsområdet tekniska system.

Det gör att de forskningsfält som jag rör mig främst inom handlar om grundskolans teknikundervisning, bedömning och tekniska system. Bedömning inom teknikämnet är ett komplext arbetsområde för undervisande tekniklärare i grundskolan, och ett område som det finns få vetenskapliga studier om. 

Undervisning

Kursansvarig för uppdragsutbildning inom lärarlyftet (Teknik för Lärare åk 1-3 och Teknik för lärare åk 4-6)


Forskningsprojekt jag ingår i

  • Tekniska system i teknikundervisningen
  • Lärares och elevers uppfattningar om teknik och teknikämnet
  • Bedömning av teknisk kunskap

Mina examina

  • ingenjör inom medie- och kommunikationsteknik 
  • magister inom entreprenörskap och affärsdesign 
  • gymnasielärarexamen inom teknik och medieproduktion

PublikationerVisa/dölj innehåll

Publikationer i urvalVisa/dölj innehåll

2018

Relaterat InnehållVisa/dölj innehåll