Fotografi av Patrick Schooner

Patrick Schooner

Universitetsadjunkt

Mediedesign & bildreproduktion

Om mig

Universitetsadjunkt inom mediedesign och bildreproduktion och studierektor för kurserna vid kandidatprogrammet Grafisk Design & Kommunikation vid Linköpings universitet.

Jag har ett stort intresse för att utforska gränssnitten mellan teknik, utbildning och entreprenörskap. Mina akademiska meriter inkluderar en gymnasielärarexamen på avancerad nivå med specialisering inom teknik och medieproduktion från Linköpings universitet, en magisterexamen i entreprenörskap och affärsdesign från Högskolan i Borås, samt en högskoleingenjörsexamen inom medie- och kommunikationsteknik, också den från Linköpings universitet.

På yrkesfronten har jag en bred bakgrund som spänner över flera områden: från projektledarskap inom innovationssystemet och affärs- samt teknikutveckling inom e-handel, till undervisning på gymnasienivå och inom lärarutbildningar fokuserade på teknikens didaktik. Jag har även erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhet och digitalisering på kommunnivå, samt egenföretagande inom medieproduktion och webbutveckling.

Sedan 2013 har min forskning syftat till att förstå och förbättra teknikundervisning, speciellt inom områdena bedömning och förståelse för sociotekniska system. Jag har studerat hur lärare ser på dessa system och hur de bedömer elevers förståelse för dem. I min senaste publikation i "International Journal of Technology and Design Education", undersöker jag lärares kognitiva övertygelser om deras användning av verktyg vid bedömning av elevers lärande om teknologiska system. I en tidigare artikel från 2018, också i samma tidskrift, granskade jag svenska tekniklärares syn på bedömning av elevers förståelse för teknologiska system. Denna forskning bygger på en rad tidigare studier, inklusive en artikel i "NorDiNa" som diskuterar tekniklärares uppfattningar om vad tekniska system faktiskt är, och en artikel i "Design and Technology Education" som utforskar rollen av problemlösning och kritiskt tänkande i teknikundervisning.

Korta fakta

Undervisning

TNGD42

TNGD44

TNGD46

TNGD33

TNGD 35


Forskningsprojekt jag ingår i

  • Tekniska system i teknikundervisningen
  • Lärares och elevers uppfattningar om teknik och teknikämnet
  • Bedömning av teknisk kunskap

Mina examina

  • Ingenjör inom medie- och kommunikationsteknik 
  • Magister inom entreprenörskap och affärsdesign 
  • Gymnasielärarexamen inom teknik och medieproduktion

Publikationer

2023

Patrick Schooner, Gunnar Höst, Claes Klasander, Jonas Hallström (2023) Teachers' cognitive beliefs about their assessment and use of tools when evaluating students' learning of technological systems: a questionnaire study International journal of technology and design education, Vol. 33, s. 937-956 Vidare till DOI

2018

Patrick Schooner, Claes Klasander, Jonas Hallström (2018) Teknik, systemgräns och människa: Tekniklärares uppfattningar om vad tekniska system är NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, Vol. 14, s. 427-442 Vidare till DOI
Jonas Hallström, Claes Klasander, Patrick Schooner (2018) Definiera systemgränsen, bortom systemhorisonten: Teknikdidaktiska utmaningar för undervisning om tekniska system Teknikdidaktisk forskning för lärare: Bidrag från en forskningsmiljö, s. 63-74
Patrick Schooner, Claes Klasander, Jonas Hallström (2018) Swedish technology teachers' views on assessing student understandings of technological systems International journal of technology and design education, Vol. 28, s. 169-188 Vidare till DOI

2017

Patrick Schooner, Charlotta Nordlöf, Claes Klasander, Jonas Hallström (2017) Design, system, value: The role of problem-solving and critical thinking capabilities in technology education, as perceived by teachers Design and Technology Education: An International Journal, Vol. 22, s. 60-75

Forskning

Undervisning

Organisation